Vyučování v církvi Vyšlo nové číslo časopisu

20. 10. 2016

ETS je spoluvydavatelem odborného časopisu Theologia vitae, což znamená teologie života nebo myšlení víry (teologie), které pomáhá žít.

V uplynulých týdnech vyšlo nové číslo: Vyučování v církvi (2015/2)

 • Role katechismu v české reformaci (Tomáš Butta)
 • Autorita duchovního v pohledu reformace, sumarizující přehled (David Beňa)
 • Autorita kazatele a její vykonávání (Pavel Černý)
 • Křestní přípravy v evangelikálních církvích v ČR (Jan Valeš, Olin Kadlec)
 • Role autority a meze důvěry v dnešní společnosti (Markéta Sedláčková)
 • Solidarita otřesených; životní cesta a odkaz Přemysla Pittra naší době (Ludmila Muchová)
 • Význam kresťanskej solidarity a jej miesto v sociálnej a zdravotnej starostlivosti (Katarína Kotradyová, Martin Kaľavský)
 • Teologie Vyznávající církve ve vztahu ke státu; pojetí Dietricha Bonhoeffera (Ján Liguš)
 • Křesťanská etika a násilí ve Starém zákoně: Hermeneutická svoboda a etická kontroverze (Richard S. Briggs)
 • a další příspěvky

Nové číslo si lze zakoupit v e-schopu prodejny Samuel, hledejte Theologia vitae, jmenovitě ročník 5 (2015), číslo 2.

Časopis Theologia vitae si klade dvojí cíl: přispívat ke kultivaci evangelikální teologie (theologia) a pomáhat službě celé Církve bez denominačního rozlišování (vitae).

 1. Odborný, plně recenzovaný teologický časopis znamená, že recenzovaný článek musí splňovat standardy obvykle platné pro odborné publikování ve vědeckém periodiku.
 2. Teologická preference „evangelikální“ označuje teologická východiska redakce, obvykle také lektorů, přispěvatelů a čtenářů, ačkoli to neplatí bez výjimky. ThV nevylučuje jiné důrazy, naopak je považuje za žádoucí obzvláště tehdy, když pomáhají dosahovat jeden z výše uvedených cílů ThV.
 3. ThV dává přednost teologii srozumitelné širší obci křesťanů sloužících v církvích i ve společnosti. Není tedy zaměřená ryze akademicky, ale spíše prakticky (vitae). Typické pro ThV jsou tedy také přesahy teologie do jiných vědních oborů a praktických odborností (např. do psychologie, sociologie, ekonomiky, sociální práce apod., vlastně teologie v širším kontextu společenských věd).