Vanda Bayerová Rozhovor se studentkou teologie

27. 11. 2018
Jsi z ČCE. Jak jsi se o ETS dozvěděla a proč jsi se rozhodla pro studium ETS?

Původně z ČCE jsem, nyní jsem členem Církve bratrské na Skalce. O ETS jsem se dozvěděla od svého bývalého pastora, který po mém ukončení střední školy se mnou mluvil o mé budoucnosti a myslel, že by mě studium teologie mohlo bavit. Já sama jsem se pak pro studium úplně rozhodla na základě prohlídky školy a dovysvětlení některých otázek ohledně studia, které mi poskytl bývalý ředitel Jan Valeš.

Máš v církvi nějakou službu? Používáš v praxi poznatky získané ve škole?

Dříve jsem vedla několik skupinek mládeže. V tuto chvíli jsem hodně v práci. Nicméně i v práci i v osobním životě více a více používám to, co mě škola naučila. Hodně mi pomáhají teologické předměty v kritickém myšlení (systematická teologie, teologie Nového zákona, religionistika…), angličtina v komunikaci se zahraničím (ta, si myslím, je na ETS na výborné úrovni) a v neposlední řadě pastorační dovednosti, které využívám snad všude.

Studuješ dálkově, ale začínala jsi jako denní student. Máš tedy srovnání obou forem studia. V čem vidíš klady a zápory denního a dálkového studia?

Největší rozdíl mezi denním a dálkovým studiem vidím právě v té intenzitě přípravy. Na denním studiu toho má kolikrát student za jeden den dost. Učí se večer na to, co bude druhý den ve škole, a po škole dělá zase úkoly a pak přípravu na další den. Je to intenzivní a náročná příprava, ale jednoduší v tom, že má nad sebou jakýsi bič a ten ho žene rychle vpřed. Dálkové studium je také intenzivní, ale jen na pár dnů v měsíci. Myslím, že intenzita přípravy je trochu mírnější, zase na druhou stranu, student se musí namotivovat sám, aby něco dělal. V hodnotách ETS jsou respekt, otevřenost, náročnost, služba, osobní růst a praktičnost – a to si myslím obě formy studia mají.

Kdybys měla popsat, čeho si na ETS vážíš nejvíc, co by to bylo?

Nejvíce si vážím vztahů mezi lidmi na ETS. Vztahy mezi studenty nebo mezi učiteli jsou velice kvalitní a nikdy nebyl problém za kýmkoli jít a nejen se starostmi se školou. Když jsem přišla na ETS, ocitla jsem se zároveň poprvé v Praze, poprvé bez rodiny, poprvé bez přátel. To se rychle změnilo díky mým spolužákům, spolubydlícím i učitelům. Brzy jsem i díky několika učitelům našla sbor, ve kterém jsem dodnes. Na ETS jsem našla novou rodinu, nové přátele.

Už víš, co bys chtěla dělat po skončení studia?

Přesnou představu, co bych chtěla dělat, ještě nemám. Nyní pracuji v Armádě spásy. Jednou z věcí, nad kterou přemýšlím, je další studium teologie. V poslední době také uvažuji nad psychologií. Určitě se chci vrátit domů a vzít si s sebou to nejlepší a to zase předávat dál. U pohovoru při příjímačkách na ETS se mě ptali, co bych chtěla se svým studiem jednou dělat. Odpověděla jsem jim, že bych jednou chtěla pomoci rozvíjet svou církev - ČCE. Pokud se budu vracet domů, nejspíš se budu vracet i do svého původního sboru a tam na mě nějaká práce už čekat bude.

Ptal se Miloš Poborský, ředitel ETS
Více viz fotogalerie pod článkem