Podmínky ke studiu a školní zázemí

Knihovna o rozloze 100 m2 nabízí klidné prostředí ke studiu. U učeben mají studenti k dispozici kuchyňku. V budově školy je bezdrátové připojení k internetu. Jedna z učeben je vybavena počítači i s pevným připojením k notebooku. K dispozici je také učebna s videokamerou, televizí a videopřehrávačem (také DVD) kvůli nácviku pastoračních dovedností a přednesu kázání. Budova dále skýtá drobná zákoutí k posezení a rozhovorům.

Seminář pracuje v menších třídách, které umožňují intenzívní kontakt. V denním studiu je obvykle do 10 studentů v jednom předmětu, v dálkovém studiu zpravidla mezi 5 a 20 studenty.

Individuální přístup a péče - více o osobním rozvoji studentů zde.

Ubytování

Škola nabízí možnost ubytování omezeného počtu studentů přímo v budově školy. O ubytování je možné projevit zájem u přijímacích zkoušek.

Studenti se mohou v rámci areálu Chvaly stravovat v jídelně (Léčebné a rehabilitační středisko).

Sportovní vyžití

V budově školy je k dispozici rotoped. Hodiny tělocviku (volitelný předmět) probíhají v tělocvičně Pražský Tyrannus Hall. V areálu Komunitního centra Chvaly je minigolf s 15 stanovišti. V okolí je řada cyklostezek do východní a severní oblasti Prahy a okolí.

Stipendia

Prospěchové stipendium:

  • Stipendium se vyplácí jednou ročně v září.
  • Podmínkou je řádný zápis do vyššího ročníku. A pochopitelně známky…

Finanční příspěvek na studium za těchto podmínek:

  • Student se podílí na financování studia svými úsporami nebo částečnou výdělečnou činností.
  • Student řádně plní své studijní povinnosti. Při opakování ročníku se příspěvek přiznává jen v mimořádných případech.
  • Student dal podklady k tomu, aby byl zařazen do akce Adopce studenta ETS.

Stipendia nelze nárokovat, na základě žádosti o nich rozhoduje Kolegium ředitele podle finančních možností školy. V roce 2010 a 2011 přispěla na stipendia studentů f-nadace, v roce 2013 a 2015 Overseas Council International, od roku 2014 korejské sbory v ČR - děkujeme!

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184