Duchovní a osobní růst

Třetí princip vzdělávání na ETS symbolizovaný srdcem je v prostředí České republiky méně obvyklý než druhé dva, a proto si zaslouží bližší vysvětlení.

Každá studijní skupina denního (výhledově i dálkového) studia má svého ročníkového učitele. Ten zprostředkovává základní komunikaci mezi školou a studenty. Např. může pomoci se zorientováním ve školních předpisech, poradit s hledáním doktora nebo nabídnout naslouchající srdce. Úkolem ročníkového učitele je se s každým studentem několikrát za rok sejít. Pak již hodně záleží na studentech, jak tuto nabídnutou ruku využijí. Proto u některých učitelů najdete také  jména “mentorovaných studentů”. Tým ročníkových učitelů aktuálně koordinuje Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D..

Další důležitou součástí je společně strávený čas v bohoslužebném rámci. V denním studiu je k tomu určen jeden z předmětů, Praxis pietatis 1 a Praxis pietatis 2. Nejedná se o obvyklé bohoslužby, ale spíše duchovní cvičení. Různí hosté odpovídají na otázku: Jak zažívají vztah s Bohem ve svém životě, v podnikání, v misijní práci, ve studiu apod. Každý semestr zahajujeme společnou večeří Páně. V dálkovém studiu ke společnému setkání slouží zejména dvoudenní kurzy na počátku nebo konci školního roku.

Studenti denního studia zahajují i ukončují školní rok pětidenním společným pobytem v přírodním prostředí, které podporuje společné vztahy a radost ze studia.

Tou hlavní částí duchovního formování je však samotné studium. V kontaktu s učiteli, v samostudiu nad knihou nebo v rozhovoru se spolužáky leží nejvíce podnětů k osobnímu zrání. Proto je na ETS věnována taková péče výběru vhodných pedagogů, neboť je mnoho pravdy na tom, že nejvíce se toho naučíme příkladem druhých lidí. A to se netýká jen předmětů teologických, ale stejným dílem všech.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184