Nabídka studijních oborů

Program Obor   Titul Forma Standardní délka Aktuálně studuje Učební plán
AKREDITOVANÉ PROGRAMY A OBORY          
Black-Bridge 1. ročník VOŠ v některém z následujících oborů -- certifikát ETS denní  1 rok --  Informace
SOCIÁLNÍ PRÁCE          
Pastorační a sociální práce Sociální práce a sociální pedagogika 75-32-N/07 DiS. kombinované 4 roky 7 + 0 [Učební plán oboru PSP, kreditní systém (pdf)]
Pastorační a sociální práce Sociální práce a sociální pedagogika 75-32-N/07 DiS. denní 3 roky 0 [Učební plán oboru PSP, kreditní systém (pdf)]
PASTORACE          
Pastoraci lze na ETS studovat v rámci programu sociální práce (viz výše) nebo v rámci teologického programu se zaměřením na pastoraci.       
Teologická a pastorační činnost Teologická a pastorační činnost - pastorační zaměření 61-41-N/01 DiS. kombinované 4 roky 8 + 0 [Učební plán oboru TPČ-P, kreditní systém (pdf)]
Teologická a pastorační činnost Teologická a pastorační činnost - pastorační zaměření 61-41-N/01 DiS. denní 3 roky 9 + 0 [Učební plán oboru TPČ-P, kreditní systém (pdf)]
TEOLOGIE          
Teologická a pastorační činnost Teologická a pastorační činnost - teologické zaměření 61-41-N/01 DiS. kombinované 4 roky 14 + 0 [Učební plán oboru TPČ-T, kreditní systém (pdf)]
Teologická a pastorační činnost Teologická a pastorační činnost - teologické zaměření 61-41-N/01 DiS. denní 3 roky 9 + 0 [Učební plán oboru TPČ-T, kreditní systém (pdf)]
NEAKREDITOVANÉ OBORY A KURZY          
Sborový pracovník Neakreditováno certifikát ETS Denní nebo dálkovou formou 3 roky 17 Informace o programu
Kurzy akreditované při MPSV Celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách podle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.   osvědčení     0 Aktuálně nabízené kurzy
Kurzy pro veřejnost Neakreditováno certifikát ETS Denní nebo dálkovou formou Kurz trvá 2-5 dní nebo jeden semestr 4 Aktuálně nabízené kurzy
Roční kurz Hudba v církvi Neakreditováno certifikát ETS Kombinovanou formou Dvě víkendová soustředění, osm sobot -- Informace ke kurzu

Kromě dne otevřených dveří je možné si domluvit individuální návštěvu školy. Kontakt: .

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184