Všechno (týden 17. - 23. 2. 2020)

Rozvrhy denního a kombinovaného studia ke stažení:

  • Rozvrh denního studia: LO 2019/20 [pdf]
  • Rozvrh kombinovaného studia: LO 2019/20 [pdf]
  • Seznam a výklad zkratek předmětů: Zkratky LO 2020 [pdf]
  • Termíny konzultací kombinovaného studia:
    • Zimní období 2019/20: 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 9.11., 7.12., 4.1. a 18.1. (zkoušky)
    • Letní období 2019/20: 1.2., 22.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 16.5. a 6. 6. (zkoušky)
  • Konzultační hodiny studijního oddělení: v pracovních dnech zpravidla Út – St – Čt 9:00-12:00 a 13:00-16:00, během sobotních konzultací kombinovaného studia  (viz výše), v jinou dobu po předchozí dohodě

Druh kalendáře: denní | týdenní | měsíční | roční | bez stránkování |

Rok: Měsíc: Den:


iCal

18. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (4)
18. 02. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (4)
18. 02. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (4)
18. 02. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (4)
18. 02. 2020 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (4)
18. 02. 2020 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (3)
18. 02. 2020 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (4)
18. 02. 2020 14:30 – 17:45 Teologie náboženství [A] (2)
18. 02. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (4)
18. 02. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (4)
19. 02. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
19. 02. 2020 08:30 – 12:00 Religionistika: světová náboženství [A] (2)
19. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (4)
19. 02. 2020 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (4)
19. 02. 2020 10:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (4)
19. 02. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (4)
19. 02. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (4)
19. 02. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (4)
19. 02. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (4)
19. 02. 2020 14:30 – 16:00 Integrace teologie a psychologie [A] (4)
19. 02. 2020 14:30 – 17:45 Specifické oblasti v sociální politice [A] (2)
19. 02. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (4)
19. 02. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (4)
19. 02. 2020 16:15 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (4)
20. 02. 2020 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (4)
20. 02. 2020 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (4)
20. 02. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (4)
20. 02. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (4)
20. 02. 2020 14:30 – 17:45 Sociální patologie: seminář [A] (2)
20. 02. 2020 14:30 – 17:45 Pastorace manželství a rodiny [A] (4)
21. 02. 2020 15:05 – 19:20 Sborová pastorace [A] (4)
22. 02. 2020 – 22. 02. 2020 Konzultace kombinovaného studia
22. 02. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
22. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (2)
22. 02. 2020 08:30 – 10:00 Teologie Nového zákona [A] (2)
22. 02. 2020 10:20 – 11:50 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (1)
22. 02. 2020 10:20 – 11:50 Řečtina [A] (2)
22. 02. 2020 10:20 – 11:50 Exegeze Nového zákona 2 [A] (2)
22. 02. 2020 12:30 – 15:50 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (1)
22. 02. 2020 12:30 – 15:50 Sociální psychologie 1-2 [A] (1)
22. 02. 2020 12:30 – 15:50 Sociální psychologie 1-2 [A] (1)

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184