Biblická interpretace [A] (11)

16. listopad 2022 10:30 – 12:00

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost