Exegeze Starého zákona 2 (9)

15. listopad 2023 10:30 – 12:00

Zdroje
  • Učebna č. 203 - počítačová