Neděle ETS

Každý rok je jedna neděle vyhlášena jako neděle ETS (viz kalendář CB). Ředitel, učitelé i studenti školy se navštěvují sbory, aby vyprávěli o tom, jak si Bůh připravuje studenty, čím procházíme, co se na škole chystá nového. Sbory, které mají zájem o návštěvu z ETS, ať se hlásí e-mailem na adresu .

Neděle ETS probíhají na různých sborech v různé termíny v průběhu celého roku. Obvyklou součástí neděle ETS je služba Slovem Božím od učitele nebo studenta, informace o ETS a práci našich absolventů, sbírka na práci školy a zodpovídání vašich otázek. Je možné však také domluvit přednášku pro křesťany nebo pro veřejnost na aktuální či odborná témata. <p>Sbory, které dají přednost uspořádat Neděli ETS ve vlastní režii mají možnost vyžádat si aktuální balíček s informacemi z ETS včetně prezentace.

Termíny nedělí ETS koordinuje, balíček Vám na vyžádání zašle: Ing. Miloš Poborský.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184