Dynamis - Informační bulletin ETS, ke stažení zde

[Dynamis 2021, číslo 1] - Úvodník D.Nováka. Editorial M.Poborského. Historie - 30 let ETS. Rozhovor se zakladateli ETS K.Taschnerem a P.Černým. Rozhovor s P.Plchotem a V.Jančou.

[Dynamis 2020, číslo 1] - Úvodník Miloše Poborského, ředitele ETS. Školní novinky.Rozhovor s E. Miffkovou, L. Duchkem, ohlédnutí Kateřiny Černé. Visible Music Weekend 2.

[Dynamis 2019, číslo 2] - Úvodník Jana Jackaniče. Visible Music Weekends. Rozhovory s J.Bukovským, V.Berem a P.Homolkou

[Dynamis 2019, číslo 1] - Úvodník Petra Rause. Nová kniha - Budete mými učedníky Daniela Fajfra. Rozhovor s J. Adamcem

[Dynamis 2018, číslo 2] - Úvodník Davida Nováka. Nová kniha Teologie a praxe služby pastýře. Rozhovor s vikářem L. Neumanem

[Dynamis 2018, číslo 1] - Představení studentů a absolventa. Představení kateder.

[Dynamis 2017, číslo 3] - Rozhovor s Janem Valešem - ocházejícím ředitelem

[Dynamis 2017, číslo 2] - „Trochuliberálka“ mezi fundamentalisty

[Dynamis 2017, číslo 1] - Rozhovor s novým ředitelem ETS

[Dynamis 2016, číslo 1] - Seminář má své místo v těle Kristově

[Dynamis 2015, číslo 1] - Jde ETS správným směrem? Ohlédnutí za strategickým plánem z roku 2011

[Dynamis 2013, číslo 3] - ETS očima absolventů a jejich zaměstnavatelů

[Dynamis 2013, číslo 2] - Mimo jiné rozhovor s absolventem Jakubem Limrem

[Dynamis 2013, číslo 1] - Připravované; projekty

[Dynamis 2012, číslo 3] - Do nového školního roku

[Dynamis 2012, číslo 2] - Rok 2011, přípravy nadace, letní škola ETS 2012

[Dynamis 2012, číslo 1] - Praktická příprava ke službě v církvi a ve společnosti

- Církev, jak ji vidí ETS. Seznam studentů školy od založení (Dočasně nedostupné)

[Dynamis 2011, číslo 1] - Jaký byl? Jaký by mohl být? Vize ETS do roku 2017

[Dynamis 2010, číslo 2] - ETS začíná slavit 20 let od založení školy, seznam pracovníků školy od založení

[Dynamis 2010, číslo 1]

[Dynamis 2009, číslo 3] - studenti a absolventi

[Dynamis 2009, číslo 2] - seminář expanduje

[Dynamis 2009, číslo 1] - představení oboru sociální práce

[Dynamis 2008, číslo 3] - číslo věnované projektu Harmonické využití rovného postavení mužů a žen ve společnosti

[Dynamis 2008, číslo 1] - představení učitelů ETS

[Dynamis 2007, číslo 2]

[Dynamis 2005, číslo 2]

[Dynamis 2005, číslo 1]

[Dynamis 2004, číslo 3]

[Dynamis 2004, číslo 2]

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184