Knihovna ETS


Během září 2019 v knihovně ETS probíhá přechod na novější verzi knihovny. V období přechodu zpřístupňujeme původní i novou verzi knihovny. Za případné dočasné výpadky dostupnosti se omlouváme.

Katalog knihovny, starší verze: lib.etspraha.cz

Katalog knihovny, novější verze: ets.jabok.cuni.cz

  • Knihovna patří do sítě veřejně přístupných knihoven. Sigla knihovny je: ABG450, číslo registrace u Ministerstva Kultury: 6609/2018
  • Zřizovatelem knihovny je Církev bratrská
  • IČO : 41690184
  • Poštovní adresa: Knihovna ETS, Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9

Tel.: +420 281 927 137, +420 607 642 729

Provozní doba knihovny během srpna 2019 - červen 2020 :

Otevírací doba knihovny ETS:
Středa 9:30 - 17:00
Pátek 9:30 - 17:00
Knihovna bude zavřena během dovolené 11.-15.11.2019;
Knihovna je otevřena během dálkových sobot ZO: 7.9., 21.9.; 5.10., 19.10.; 9.11.; 7.12.2019; 18.1.2020; a během LO : 2.2., 22.2.; 7.3., 21.3.; 4.4., 18.4.; 16.5., 6.6.2020 * Knihovna bude otevřena ve čtvrtek 7.11.2019, v pátek 8.11.2019 bude zavřená

Podrobné informace o knihovně ETS:

Knihovna slouží především studentům a učitelům Evangelikálního teologického semináře, dále pak také odborné i laické veřejnosti. Od 5.12.2018 je Knihovna ETS veřejnou knihovnou. Je vybavená třemi počítači (katalog, přístup k internetu). V knihovně je také skener a přístroj na vázaní kroužkových vazeb.

Fond knihovny v současnosti čítá více než sedmnáct tisíc svazků. Velká část fondu knihovna získala díky velkorysým darům ze zahraničí. Knihovna obsahuje i cizojazyčné tituly - v angličtině (35 %) a němčině (35 %). Zbývající podíl (30 %) je v českém jazyce. Knihovna je průběžně doplňována novými knihami.

Knihovna využívá katalogizační systém Evergreen. Díky tomuto systému mají studenti i čtenáři možnost podívat se do Knihovního katalogu ETS přes internet, zjistit jaké knihy jsou v knihovně dostupné a případně si je rezervovat.

Při registraci do knihovny knihovník přidělí čtenáři dva kódy pro přihlášení ke svému čtenářskému účtu. Tyto kódy jsou uvedeny na čtenářském průkazu. Díky těmto kódům je možné se přihlásit do nového knihovnického sytému a podívat se na svoje konto – kolik a které knihy má čtenář vypůjčené, a do kdy je má vrátit.

Přihlášení do katalogu Evergreen je možné přes odkaz na Knihovnu a on-line katalog na webu ETS. Okénko SEARCH v katalogu slouží k vyhledání autora a hledané knihy. Zároveň se ukáže nabídka všech knih tohoto autora.

Odkaz MOJE KONTO po zadání čísla průkazu (čárový kód) a čísla PIN zobrazí osobní údaje čtenáře a vypůjčené knihy. Datum výpůjčky a vrácení knihy se uvádí ve formátu měsíc / datum / rok.

Registrovaným čtenářem se stává uživatel knihovny vyplněním přihlášky a zaplacením registračního poplatku (50 Kč na jeden rok). Registrace platí 12 kalendářních měsíců; poté je nutno v případě zájmu o využívání služeb knihovny registraci prodloužit a registrační poplatek znovu uhradit. Při styku s knihovnou se čtenář prokazuje legitimací vydanou knihovnou ETS. Legitimace může být vystavena osobám starším osmnácti let po předložení platného průkazu totožnosti. Regis- trovaný čtenář je povinen knihovně oznámit případné změny v osobních údajích. Případnou ztrátu legitimace čtenář ve vlastním zájmu neprodleně nahlásí knihovně ETS. Za vyhotovení nové legitimace si knihovna bude účtovat manipulační poplatek. Při opakované ztrátě prů- kazky má knihovna právo odmítnout poskytovaní dalších služeb a zrušit registraci čtenáře. Legitimace je nepřenosná a za její případné zneužití plně odpovídá držitel legitimace.

Knihovna dělí své čtenáře do následujících kategorií:

  • Student ETS: týká se denních i dálkových studentů ETS
  • Zaměstnanci ETS: učitelé a další zaměstnanci ETS
  • Standard: týká se všech ostatních uživatelů knihovny ETS
  • Podrobná pravidla jsou uvedena ve Výpůjčním řádu knihovny ETS

Katalog knihovny je lib.etspraha.cz

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184