Podpora služby ETS

Jak nás můžete podpořit

Tímto bychom Vás rádi pozvali ke spolupráci na projektu tohoto vzdělávacího střediska. I Vy se můžete podílet na činnosti Evangelikálního teologického semináře, který je spojnicí a výsledkem spolupráce mnoha lidí a institucí. Toto společenství je darem Boží milosti. Máte možnost podpořit přípravu mladých a rozvoj již zkušených pracovníků, a spolu s námi tak přispět k duchovní obnově církve a celé společnosti.

Nežádáme Vás pouze o dar, ale o cílenou investici do omezeného počtu klíčových lidí. Hledáme další, kteří by nám v tom pomohli a připojili se formou:

  • modlitební podpory,
  • finanční podpory,
  • praktické pomoci.

Pokud nám chcete pomoci, kontaktujte prosím ředitele ETS na tel: 724 435 303.

Modlitební podpora

Aktuální předměty našich modliteb můžete dostávat v oběžníku, který lze objednat na adrese .

PONDĚLÍ - STUDENTI TEOLOGICKÉHO OBORU: rozpoznání povolání ke službě / oblasti služby, zdolání obtíží při studiu biblických jazyků, zodpovědný přístup k Písmu, zapojení do služby v době studia.

ÚTERÝ - STUDENTI SOCIÁLNÍHO OBORU: osobní duchovní život, schopnost vcítit se do situací druhých, ochota přinášet oběť, základní orientace v teologii jako východisku pro pastoraci, spojení odborných pastoračních předmětů s praxí.

STŘEDA - UČITELÉ: tvořivé předání vyučované látky i životních zkušeností, časové zvládnutí kvalitní výuky vedle jiného zaměstnání, zdárný průběh postgraduálního studia, navazování osobních kontaktů se studenty.

ČTVRTEK - DÁLKOVÉ STUDIUM: zvládnutí kombinace zaměstnání, služby, studia a rodinného života, požehnání pro nového vedoucího dálkového studia, další nová povzbuzení pro vyučující, kteří už mnohokrát při výuce „dálkařů‟ pookřáli.

PÁTEK - VEDENÍ A ZAMĚSTNANCI ETS: budování pěkných vztahů mezi kolegy, moudré vedení studentů, Boží přítomnost při jednáních Rady ETS.

SOBOTA - ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ: dobré hospodaření, vybudování většího okruhu pravidelných drobných dárců, pochopení u zahraničních i tuzemských institucí podporujících vzdělávání - včetně našeho státu a jeho dotací školství.

NEDĚLE - VDĚČNOST ZA ROZVOJ SEMINÁŘE: moudrost pro vedoucí všech kateder ETS a jejich společné hledání takového studijního programu, který by připravil dobře vybavené služebníky a dával jim možnost v případě zájmu pokračovat v navazujícím studiu, vděčnost za mnoho let věrné služby učitelů i absolventů ETS.

Finanční podpora ETS

Největší finanční i morální podporou je pro nás, když můžeme poskytnout vzdělání, které si lidé zaplatí. Naši studenti i Vy mohou využít široké nabídky a velké flexibility semináře, včetně knih a nahrávek. Soustředíme se také na osobní cílenou práci s menším počtem lidí (souhrnně najdete v Principech vzdělávání na ETS). Nabízíme celou řadu individuálních nabídek, které mimo jiné přinášejí finanční zisk. Přes veškerou naši snahu zůstává část výdajů, kterou je třeba krýt z darů církví, jednotlivců i firem.

Každý Váš dar (například 100 Kč) - zejména pak pravidelný - je pro nás velkou pomocí! Děkujeme předem všem, kteří se rozhodnou právě nyní nás podpořit, či začít podporovat, a využijí formuláře „Darujte‟, neboť jejich pomoc je nyní čtyřnásobná!

Přímou finanční podporu můžete směřovat na následující bankovní spojení sloužící k zasílání darů:

  • číslo bankovního účtu v CZK: 2800129338/2010; IBAN: SK28 8330 0000 0028 0012 9338, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX,
  • číslo bankovního účtu v EUR: 2400129339/2010; IBAN: SK19 8330 0000 0024 0012 9339, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX,
  • číslo bankovního účtu v USD: 2100460353/2010; IBAN: CZ78 2010 0000 0021 0046 0353 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX.

Variabilní symboly projektů ETS

Potvrzení o daru

Součástí daně z příjmu fyzických osob je mimo jiné možnost snížení základu daně o dary. Například i na práci ETS.

Podle zákona o daních 586/92 Sb. můžete snížit svůj daňový základ, pokud jste za rok darovali alespoň 2 % ze základu daně nebo alespoň 1000 Kč. A za rok 2016 šlo uplatnit dary v maximální výši 15 % daňového základu.

U člověka s příjmem 15000 Kč měsíčně se tedy jedná až o 27000 Kč ročně (12 x 15000 = 180000, 15 % = 27000). Z těchto prostředků potom dotyčný daň neplatí (sníží se o ně daňový základ).

V případě, že potřebujete potvrzení o svém daru nebo darech pro výše uvedené účely, volejte asistentovi ředitele školy pro fundraising na číslo 774 431 428.

Poděkování

Jako poděkování za Váš dar nabízíme možnost inzerce následujícím způsobem:

  • v Dynamisu - informačním bulletinu, který vychází 2x ročně v nákladu min. 300 ks. Jednou ročně vychází v anglickém znění,
  • inzercí na pozvánkách a materiálech Evangelikálního fóra (odkaz),
  • v budově školy,
  • v připravovaných studijních textech ETS (skripta).

Samozřejmostí je vystavení dokladu o přijetí daru ve smyslu zákona 586/92 Sb. §15, odst. 1, o odpočtu darů ze základu daně z příjmu.

Náš závazek dárcům

„Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás.‟ (2. Korintským 4,7)

Jsme nedokonalí lidé, stojíme ale ve službě Bohu a věříme, že Jeho Duch nám dává moudrost a odvahu. Proto Vám chceme slíbit, že s tímto vědomím budeme nakládat s Vašimi dary.

Díky nim jsme mohli v minulých letech realizovat mnohé, co by bez Vás nebylo možné. I v budoucnu chceme být vykazatelní v tom, co s darovanými penězi děláme a konkrétní podpořené projekty budeme zveřejňovat. Komplexní informace obsahují Výroční zprávy ETS.

Neustále hledáme způsoby, jak najít peníze z dalších zdrojů. Nespoléháme se jen na dary, svou část finanční odpovědnosti nesou naši studenti, část peněz získáváme od státu, ale také publikační činností, vedením kurzů ať již pravidelných, tak individuálně vytvořených na přání našich partnerů či hledáním vzájemně prospěšných partnerství.

Vaše osobní údaje, které jsou spojené s potvrzením o darech, nikdy nepředáme třetí straně. Ani Vás nebudeme zahlcovat nevyžádanými zprávami. Aktuální informace o dění u nás najdete vždy na našich stránkách i na sociálních sítích.

Nezbývá, než vybrat částku… Klikněte sem nebo na tlačítko „DARUJTE‟.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184