Seminář k praxi 3 PSP

Seminář k praxi umožňuje kontakt vedoucí praxe se studenty a jeho charakter je informativní, organizační a supervizní. Na začátku prvního období vedoucí praxe informuje studenty o způsobu organizace praxe a o požadavcích pro udělení zápočtů. Náplň dalších hodin semináře tvoří příprava na jednotlivé praxe, hodnocení jejich průběhu, reflexe zážitků a analýza problémů, se kterými se studenti na praxi setkali. V rámci semináře probíhají i prezentace jednotlivých pracovišť a organizací. Supervizní část semináře je organizovaná tak, že se ji účastní najednou nejvíce dvanáct studentů.

V rámci semináře k praxi se studenti získají představu a dokáží se orientovat v rozmanité škále organizací a zařízení, která poskytují pastorační a sociální služby. Během besed a diskusí se zástupci organizací se studenti seznamují s lidmi kteří v těchto oblastech pracují, což jim může sloužit k identifikací se s touto profesí. Dalším cílem semináře je umožnit studentům reflektovat vlastní zkušenosti z průběžných a blokových praxí a pod supervizí zpracovat konfrontaci teoretických představ o pastorační a sociální práci s realitou, jak se s ní setkávají v jednotlivých zařízeních.Studenti prezentují své praxe, analyzují nakolik jsou schopni plnit kompetence, které jsou nezbytné pro výkon praxe, poznávají svá obdarování ale i své limity.

Havrdová, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium,1999.

Učitelé

Praxe