Úvod do Starého zákona 3

Jedná se o literárně-teologický úvod do Starého zákona. Obsahuje speciální úvod do jednotlivých knih Starého zákona, a to z hlediska historického, literárního a teologického. Připojeny jsou i některé informace z úvodu obecného. Předmět je nutným předpokladem pro kurzy Teologie Starého zákona a Exegeze Starého zákona. Forma: přednášky spojené se samostatnou četbou studentů a psaním krátkých studií. Četba zahrnuje kurzorickou četbu příslušných biblických knih a statarickou četbu příslušných kapitol ze základní učebnice Dillard; Longman III. (2003).

Student získá a rozvine schopnost kvalifikovaně číst první díl křesťanské Bible, Starý zákon. Naučí se pracovat se sekundární literaturou zaměřenou na otázky Úvodu do Starého zákona. Průběžně se seznámí se soudobou diskusí a učí se tvořit si na jednotlivé problémy vlastní názor, který je schopen vyjádřit a obhájit. Cílem je také prohloubit ve studentech zájem o Starý zákon, jeho aktuální závažnost i krásu.

Výstupem tohoto předmětu je dokladovaná podrobná (statarická) četba pasáží ze zadané standardní učebnice (podtrhané důležité myšlenky, vlastní písemné poznámky, postřehy či drobné reflexe zaznamenávané přímo do textu učebnice). Dalším výstupem jsou průběžné písemné testy a závěrečná odborná zkouška. V průběhu cyklu kurzů USZ student napíše též esej či reflexi na zadané téma.

  • Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, podle ekumenického vydání z r. 1985. Praha: ČBS, 1991.
  • Dillard, R. B.; Longman III., T. Úvod do Starého zákona. Praha: Návrat domů, 2003.
  • Douglas, J. D. (ed.) Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996 (příslušná hesla).
  • Novotný, A. (ed.) Biblický slovník. Praha: Kalich, 1956 (příslušná hesla).
  • Rendtorff, R. Hebrejská bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 1996.