Teologie Starého zákona 2

Kurz se zabývá tématy a celkovou teologií vybrané jednotlivé knihy Starého zákona. Má charakter hloubkové sondy. Jsou vybrána témata charakteristická pro danou knihu a zároveň relevantní pro studenty obou zaměření, teologického a pastoračního. Nutným předpokladem je absolvování kurzů Úvod do Starého zákona I – III. Nutným předpokladem je i schopnost pracovat s odbornými texty v angličtině, resp. němčině. Jedná se o seminář, ve kterém studenti pod metodickým vedením vyučujícího připravují individuálně prezentace vybraných témat a společně skupinové projekty.

Povinně volitelný předmět.

Bible Works for Windows, Version 4.0. Big Fork: Hermeneutika Bible Research Software, 1999. Relevantní odborná literatura k dané knize Starého zákona.