Řecká četba

Cíle: Student tak upevňuje a prohlubuje svou znalost novozákonní řečtiny, což podporuje jeho schopnost výkladu novozákonních textů.

Rámcový rozpis učiva: Četba vybraných textů, např.: významné oddíly evangelií: narození Ježíšovo, křest Ježíšův, pašijní příběh a ustanovení Večeře Páně, Modlitba Páně, vyslání učedníků, matoušovská apokalypsa, vybraná podobenství vybrané oddíly z Pavlových epištol, epistolární formule, oddíly ilustrující Pavlův styl a způsob argumentace vybraný oddíl z Janových epištol oddíly ze Zjevení, charakteristika jazyka Zjevení, solecismy

Výstupy: referát – gramatický rozbor krátkého předem zadaného oddílu obsahující morfologickou, syntaktickou a sémantickou analýzu, textově kritické poznámky a srovnání moderních překladů závěrečný pohovor prověřující znalost průběžně probírané látky pravidelná písemná domácí příprava: lexikální a morfologická příprava, aplikace postupů analýzy textu

Hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena zejména na hodnocení písemného referátu a závěrečného pohovoru s přihlédnutím k průběžným domácím přípravám.

Text řeckého NZ: 28. vydání Nestlé-Aland (případně 4. vydání UBS), doporučeno např. Řecko-český Nový zákon: Novum testamentum graece: Nestle-Aland, 27. vyd. ; Nový zákon: Český ekumenický překlad. Praha; Stuttgart: Česká biblická společnost ; Deutsche Bibelgesellschaft, 2011.

Aland, Kurt: Synopsis quattuor evangeliorum, Stuttgart, 1985. Bartoň, J. Uvedení do novozákonní řečtiny, Praha 1995. Bauer, Walter: Greek – English Lexicon of the New Testment and Other Early Christian Literature, The University of Chicago 1979. BibleWorks 9: Software for Biblical Exegesis and Research. Norfolk, Virginia: BibleWorks, LLC, 2012. Dobson, J. H. Novozákonní řečtina pro každého, Biblion, České Budějovice, 2002. Metzger, Bruce M.: A Textual Commentary on the Greek New Testament, Third edition, United Bible Societies, England 1971. Muchnová, D. Souhrn starořecké gramatiky — klasická řečtina. Praha, ARRA Print, 2008. Niederle, Varcl, Niederle: Mluvnice řeckého jazyka, Praha 1991. Rienecker, Fritz: Sprachlicher Schlűssel zum Griechischen Neuen Testament, Brunnen Verlag Giessen 1987. Souček, J. B.: Řecko-český slovník k Novému zákonu, Praha 1994

Výuka pro veřejnost

Řecká četba (ZO 2021/2022 / A :: denní)

Učitelé

Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Katedra biblických studií, Katedra obecných předmětů
Katedra biblických studií