Odborná zkouška ze Starého zákona

Studenti druhého ročníku oboru Teologická a pastorační činnost vykonají ve zkouškovém období letního období odbornou zkoušku z USZ a DPSZ. V dálkové formě studia akreditovaný učební plán tuto zkoušku nepožaduje.

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, podle ekumenického vydání z r. 1985. Praha: ČBS, 1991. Dillard, R. B.; Longman III., T. Úvod do Starého zákona. Praha: Návrat domů, 2003. Douglas, J. D. (ed.) Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996 (příslušná hesla). Novotný, A. (ed.) Biblický slovník. Praha: Kalich, 1956 (příslušná hesla). Rendtorff, R. Hebrejská bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 1996.