Dobové pozadí Starého zákona

Kurz Dobové pozadí Starého zákona (DPSZ) je stručné uvedení do problematiky dějin starověkého Izraele a Judska s přihlédnutím k obecným dějinám starověkého Předního východu. Student se má seznámit se současnou diskuzí na téma „dějiny starověkého Izraele a Judska”. Cílem kurzu je poskytnout studentům základní časový rámec a historické souvislosti pro lepší orientaci v textu Starého zákona z hlediska dějin. Kurz DPSZ doplňuje kurzy Úvod do SZ a Exegeze SZ důrazem na historický charakter Starého zákona.

Absolvent kurzu je schopen popsat hlavní periody v dějinách starověkého Izraele a Judska, pamatuje si klíčová data z dějiny starověkého Izraele a Judska. Je schopen vyjmenovat hlavní prameny pro dané období (biblické i mimobiblické) a posoudit jejich význam pro pochopení dějin Izraele, uvědomuje si souvislost biblických jevů s fenomény starověkého Předního východu. Na základě pramenů student dovede charakterizovat dané období a vysvětlit případné souvislosti s obecnými dějinami starověkého Předního východu. Student je schopen kriticky posoudit různé přístupy k dějinám Izraele a obhájit vlastní stanovisko.

Výstupem tohoto předmětu jsou průběžné písemné testy a závěrečná odborná zkouška (v LO druhého ročníku, v rámci odborné zkoušky ze Starého zákona).

 • Bright, J. (1981). A History of Israel (3. vyd.). Philadelphia: The Westminster Press.
 • Douglas, J. D. (Ed.) (1996). Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů.
 • Herrmann, S. (1973). Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit. München. 21980.
 • Jepsen, A. (1997). Královská tažení ve starém Orientu: od Sinuheta k Nabukadnezarovi. Praha: Vyšehrad.
 • Long, V. P. (1994). The art of biblical history. No. 5 in Foundations of contemporary interpretation. - Leicester, England: Apollos.
 • Mazar, A. (1992). Archaeology of the Land of the Bible: 10 000 – 586 B. C. E. The Anchor Bible Reference Library. New York: Doubleday.
 • Miller, J. M. a J. H. Hayes (1986). A history of ancient Israel and Judah. Philadelphia: The Westminster Press.
 • Pritchard, J. B. (Ed.) (1969). Ancient Near Eastern Text Relating to the Old Testament (3. vyd.). Princeton: Princeton University Press.
 • Prosecký, J. et al. (Ed.) (1999). Encyklopedie starověkého Předního východu. Praha: LIBRI.
 • Provan, Iain, V. Philips Long and Tremper Longman (2003). A biblical history of Israel: Westminster John Knox Press.
 • Rendtorff, R. (1996). Hebrejská bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad.

Učitelé

Lydie Kucová, B.A., M.Th., Ph.D.
Katedra biblických studií
Katedra biblických studií