Praxe souvislá PSP 3

Tato praxe se týká pouze dálkového studia.

Jedná o 1 týdenní blok (tj. 40 hodin celkem) po 3.ročníku studia.

Zápočet se zapisuje do ZO 4.roč.

Učitelé

Praxe