Základní přehled hebrejštiny

Kurz je koncipován jako přehledové uvedení do biblické hebrejštiny. Cílem je seznámit studenty s celkovým tvarem jazyka, představit jim hebrejské písmo, základy fonologie, morfologie a větné skladby s ohledem na exegezi Starého zákona v hebrejštině. Probírají se též základní pomůcky pro studium biblické hebrejštiny.

  • základy abecedy a četby

  • přehled podstatných a přídavných jmen

  • zájmena osobní a přivlastňovací

  • přehled slovesného systému, pravidelné sloveso

  • nepravidelná slovesa

  • přehled hebrejské syntaxe

Weingreen, J. Učebnice biblické hebrejštiny, Karolinum: Praha 1997

Bible Works for Windows