Seminář k praxi TPČ 4

Seminář k praxi umožňuje kontakt vedoucí praxe se studenty a jeho charakter je informativní, organizační a supervizní.

Učitelé

Praxe