Praxe souvislá PSP 1

U denního studia PSP se jedná o 4 týdenní bloky po 40 hodinách ( tj. 160 hodin celkem )po 1.ročníku studia.

U dálkového studia PSP se jedná o 1 týdenní blok (tj. 40 hodin celkem) po 1.ročníku studia.

Zápočet se zapisuje do ZO 2.roč.

Učitelé

Praxe