Badatelský seminář katedry biblických studií

Badatelský seminář katedry biblických studií slouží k probírání pokročilých témat biblistiky.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům podporu při zpracovávání vlastních badatelských projektů (diplomových, doktorandských, psaní odborných článků, monografií, skript, učebnic apod.), dalším cílem je propojování jednotlivých subdisciplín a metod biblistiky a teologie, tak jak jsou reprezentovány účastníky semináře (starozákonní a novozákonní biblistika, různé přístupy k práci s biblickým textem, systematicko-teologické přesahy, náměty z vlastní praxe v místním sboru, misie atd.).

Seminář je určen zejména vyučujícím katedry biblických studií na ETS, mohou být přizváni hosté z řad odborné veřejnosti.

Frekvence: přibližně jednou za měsíc (4-5 za semestr). Možno spojit i se setkáváním katedry. Samozřejmě dle dohody.

Náplň setkávání: Kvalitní prezentování vlastních projektů a zpětná vazba. Prezentování recenzí odborné literatury. Diskutování aktuálních témat biblistiky a biblické teologie s přesahem do života církve a společnosti. Otevírání nových otázek a témat, která by mohla být dále zpracovávána na půdě časopisu Theologia vitae, na setkáních Teologického fóra SET či na ETK.