Úvod do Nového zákona 1

Tento předmět se zabývá 27 novozákonními spisy jako antickými dokumenty. Pojednává o autorech, čase, místě a důvodech sepsání jednotlivých knih. Zkoumá literární a teologický svéráz jednotlivých spisů a seznamuje s jejich obsahem. Tento předmět také napomáhá k praktické znalosti obsahu spisů Nového zákona. Tento předmět spolu s předmětem Dobové pozadí Nového zákona je důležitým základem pro Exegezi Nového zákona a Teologii Nového zákona, zároveň vede k vnímání témat praktické teologie v jejich původním historickém kontextu.

Studenti získají schopnost reprodukovat základní obsah jednotlivých novozákonních spisů a popsat v čem je tento obsah specifický v rámci Nového zákona. Dokáží objasnit teologický význam novozákonních dokumentů a poukázat na jejich teologický svéráz, případně přínos v dějinách církve. Při řešení problémů v životní praxi jsou schopni vyhledat novozákonní pasáže, jejichž pochopení a aplikace mohou napomoci řešení těchto problémů.

Student průběžně čte doporučenou literaturu a skripta. Je klasifikován na základě průběžných písemných testů.

Carson, D.A.; Moo, Douglas J.; Morris Leon. An Introduction to the New Testament. Grand Rapids, Zodervan Publishing House, 1992. Hörster, Gerhard: Úvod do Nového Zákona Oliva, 1994 Pokorný, Petr. Literární a Teologický Úvod do Nového Zákona. Praha: Vyšehrad, 1993. Stott John, revised by Stephen Motyer. Men with a Message. An Introduction to the New Testament and Its Writers. Suffolk, Evangelical Literature Trust, 1994 Taschner, Karel: Stručný úvod do Nového Zákona, vnitřní materiál ETS. Tichý, Ladislav. Úvod do Nového Zákona. Svitavy: Trinitas, 2003.

Výuka pro veřejnost

Úvod do Nového zákona 1 (ZO 2021/2022 / A :: denní)
Úvod do Nového zákona 1 (ZO 2021/2022 / A :: dálková)

Učitelé

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
Mgr. Pavel Paluchník, DiS.
Katedra biblických studií, Katedra obecných předmětů
Katedra biblických studií