Témata teologie Starého zákona

Předmět představuje sondu do dílčího tématu či témat teologie Starého zákona. Tato sonda může mít povahu teologické interpretace konkrétní starozákonní knihy či skupiny spisů. Alternativně se probírá vybraná monografie k tématu teologie Starého zákona, popřípadě je studováno zvolené téma křesťanské teologie speciálně v kontextu Starého zákona. Jedná se o seminář, ve kterém studenti pod metodickým vedením vyučujícího připravují individuálně prezentace vybraných témat a společně skupinové projekty.

Cíle: Studenti si prohloubí schopnost teologické reflexe nad starozákonní literaturou.

Rámcový rozpis učiva: Dle aktuálně zvoleného okruhu témat, např.: teologie stvoření ve Starém zákoně témata biblické teologie – vztah Starého a Nového zákona vybrané texty starozákonní eschatologie a apokalyptiky

Výstupy: seminární písemná práce, popř. referáty aktivní účast na semináři

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení seminární práce či referátů.

Vybrané texty ze standardních anglických, či německých teologií Starého zákona dle výběru či zadání, např.:

  • Brueggemann, W. Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy. Minneapolis: Fortress Press, 1997.
  • Goldingay, J. Old Testament Theology: Israel’s Gospel, díl 1. Downers Grove, Illinois, IVP, 2003.
  • Childs, B. S. Biblical theology of the Old and New Testaments: theological reflection on the Christian Bible. Minneapolis, Fortress Press, 1. vyd., 1992.
  • Moberly, R. W. L. Prophecy and Discernment. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2006. Cambridge Studies in Christian Doctrine.
  • Moberly, R. W. L. The Theology of the Book of Genesis. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2009.
  • Old Testament Theology. Vanhoozer, Kevin J. et al. (vyd.). Dictionary for Theological Interpretation of the Bible. London : Grand Rapids, Michigan: SPCK ; Baker Academic, 2005.

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
Katedra biblických studií