Hebrejská četba

Předmět navazuje na předměty Úvod do hebrejštiny a Hebrejština. Základní náplní tohoto předmětu je kurzorická četba vybraných oddílů Starého zákona. Dále jsou vykládány náročnější syntaktické jevy. Předmět umožňuje určitý přesah do oblasti teologické interpretace biblických textů.

Cíle: Student tak upevňuje a prohlubuje svou znalost biblické hebrejštiny, což podporuje jeho schopnost výkladu Starého zákona.

Rámcový rozpis učiva: Četba vybraných textů různých žánrů, např.: vyprávění: Exodus 19; 1. Samuelova 1; Soudců 18; proroci, poezie: Izajáš 6; vybrané žalmy; mudroslovné texty: vybrané pasáže z knihy Přísloví

Výstupy: referát – gramatický rozbor krátkého předem zadaného oddílu obsahující morfologickou, syntaktickou a sémantickou analýzu, textově kritické poznámky a srovnání moderních překladů pravidelná písemná domácí příprava: lexikální a morfologická příprava, aplikace postupů analýzy textu

Hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena zejména na hodnocení písemného referátu s přihlédnutím k průběžným domácím přípravám.

Základní edice biblického textu:

 • Elliger, K., vyd. Biblia hebraica stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1990. (BHS)

Další literatura:

 • Brown, F., Driver, S. R., Briggs, C. A. Hebrew and English lexicon. Peabody, Massachusetts: Hendrickson, 1979. First published by Oxford: Clarendon Press, in 1906.
 • Gesenius, W., Kautzsch, E. Gesenius’ Hebrew grammar. Oxford: Clarendon Press. Translated and edited by A. E. Cowley, 2nd English edition. 1910.
 • Holladay, W. L. A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1988.
 • Joüon, P., Muraoka, T. A Grammar of biblical Hebrew. Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico. 1993.
 • Klíma, O., Segert, S. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd. 1956.
 • Koehler, L., Baumgartner, W., Stamm, J. J. Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament. Leiden: E. J. Brill. 1995.
 • Koehler, L., Baumgartner, W., Stamm, J. J., Richardson, M. E. J. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Leiden: E. J. Brill, 1995.
 • Meyer, R. Hebräische Grammatik. Berlin: de Gruyter, 1992.
 • Schneider, W. Grammatik des biblischen Hebräisch: ein Lehrbuch. München: Claudius Verlag. 2001.
 • Waltke, B. K., O’Connor, M. An introduction to biblical Hebrew syntax. Winona Lake: Eisenbrauns, 1990.
 • Weingreen, J. Učebnice biblické hebrejštiny. Praha: Karolinum, 1997.

Učitelé

Lydie Kucová, B.A., M.Th., Ph.D.
Katedra biblických studií
Mgr. Ráchel Slunečková
Katedra biblických studií
Katedra biblických studií