Mgr. Karel Dřízal

Své teologické vzdělání získal na UK Evangelická teologická fakulta v roce 1990. Sedm let působil jako farář ČCE. Je jedním ze spolupracovníků Českého studijního překladu. V minulosti vyučoval novozákonní řečtinu na VOŠ Biblické v Hradci Králové nebo Macro: No such company. v Kolíně.

Na ETS vyučoval novozákonní řečtinu mezi lety 2001 až 2008.

Vyučované předměty