Ing. Eva Jaklová

Eva pochází z Poličky, malebného městečka na Vysočině, od svých 19 let žije v Praze. Vystudovala obor ekonomiky zahraničního obchodu na fakultě obchodní VŠE v Praze.

Na ETS nastoupila v roce 2003 na pozici vedoucí kanceláře a studijní referentky denní formy vzdělávání, za působení ředitele Karla Taschnera. Díky jeho motivaci („doktorátem vzdělávání nekončí“), využívala při svém zaměstnání možnost studií různých předmětů na ETS v rámci svého celoživotního vzdělávání (např. pastorace, psychlogie a angličtina). Náplň práce byla velmi pestrá, od komunikace se studenty, učiteli, církevními organizacemi, servisními firmami, tj. poskytování informací, zprostředkování, koordinace, vedení evidence studentů, zajišťování technického provozu školy, vyhotovení výročních zpráv, Vademeca, zajišťování akcí studijního soustředění, vyslání absolventů do služby, Evangelikální teologické konference, zajišťování učeben, noclehů, obědů, občerstvení, také úklid kanceláří (1x za 3 týdny - střídavě s kolegyněmi). Pestrá byla i agenda studijního oddělení, výroba třídních knih, klasifikačních archů, třídních výkazů, organizace přijímacích zkoušek a organizace absolutorií.

V roce 2010 byla Eva jmenována zástupcem ředitele pro věci ekonomické. Mohla tak proniknout do sféry ekonomické, účetní a hospodářské. Zůstala jí pozice vedoucí kanceláře, studijní oddělení již mělo jiného asistenta. V roce 2017 se s manželem - správcem Lukášem – přestěhovali do uvolněného bytu v budově ETS. Manžel Lukáš je správcem budovy ETS od roku 2014. Práce ekonomická, organizační a administrativní ji baví, pokud je jí „tak akorát“.

Svůj volný čas ráda věnuje vnoučátku Vilémovi, chová morčata, hraje na klavír (u toho zpívá, nejraději z kancionálu) a chodí na zdravotní procházky z hůlkami (nordic walking), také ráda plave a má rada moře.

Byla také průvodkyní v kurzech Hledám Boha.

Je členkou CB Žižkov.

Účast na projektech

  • Knihovna ETS
  • Oprava balkonů a fasády ETS
  • Strategické plánování rozvoje ETS