Předmět :: Bible v kostce

Calendar Kalendář

Anotace

Navštivte ukázkovou lekci na stránkách internetové podpory ETS.

Bible v kostce je čtení celé Bible s průvodcem na internetu. Tento kurz je určen především těm, kdo Bibli ještě celou nepřečetli. A jeho cílem je získat celkový přehled o obsahu Bible, taková – Bible v kostce. Kurz Bible v kostce spojuje osobní, rozjímavou („duchovní“) četbu Bible s biblickým studiem. Individuální čtení Písma s rozhovorem nad Písmem. Průběžné čtení se získáváním biblických znalostí a čtenářských dovedností. Kurz proto účastníka nejen provádí biblickým kánonem, nýbrž poskytuje mu také základní informace o Písmu, jeho jednotlivých knihách a oddílech, o dějinném pozadí a zeměpisných reáliích. Dále přináší návody a praktická cvičení, která pomohou náležitému porozumění biblickému textu. Kurz probíhá po internetu, je platformou pro online setkávání s mentory, učiteli a spoluúčastníky. Chce tedy nejen budovat jednotlivé čtenáře, nýbrž i vytvářet čtenářskou, písmáckou komunitu napříč generacemi. Součástí kurzu je jedno sobotní setkání, které poslouží k osobnímu setkání kurzistů, mentorů i učitelů a které také dodá možná velmi potřebnou “omáčku” ke čtení Bible.

Bible je pro účely tohoto kurzu rozdělena na osm částí - kostiček:

 • Pět knih Mojžíšových
 • Historické knihy 1
 • Historické knihy 2
 • Prorocké knihy 1
 • Prorocké knihy 2
 • Poetické knihy
 • Evangelia a Skutky
 • Epištoly a Zjevení

Přihlášky do kurzu: pomocí on-line formuláře v sekci “Horizonty”, zde je také vidět počet volných míst. Lidé se přihlašují do konkrétní “kostičky” - Pět knih Mojžíšových nebo Evangelia a Skutky. Pak lze pokračovat do dalších “kostiček”. Svou volbu prosím napište v přihlášce vedle svého jména.

Do kurzu se lze hlásit kdykoliv na adrese:

Cena: 990 Kč za jednu “kostičku”.

V tomto školním roce →

Bible v kostce (ZO 2017/2018 / Horizonty pro veřejnost :: ---)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: ---
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 8
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: David Beňa, lic. theol.

Anotace:

Navštivte ukázkovou lekci na stránkách internetové podpory ETS.

Bible v kostce je čtení celé Bible s průvodcem na internetu. Tento kurz je určen především těm, kdo Bibli ještě celou nepřečetli. A jeho cílem je získat celkový přehled o obsahu Bible, taková – Bible v kostce. Kurz Bible v kostce spojuje osobní, rozjímavou („duchovní“) četbu Bible s biblickým studiem. Individuální čtení Písma s rozhovorem nad Písmem. Průběžné čtení se získáváním biblických znalostí a čtenářských dovedností. Kurz proto účastníka nejen provádí biblickým kánonem, nýbrž poskytuje mu také základní informace o Písmu, jeho jednotlivých knihách a oddílech, o dějinném pozadí a zeměpisných reáliích. Dále přináší návody a praktická cvičení, která pomohou náležitému porozumění biblickému textu. Kurz probíhá po internetu, je platformou pro online setkávání s mentory, učiteli a spoluúčastníky. Chce tedy nejen budovat jednotlivé čtenáře, nýbrž i vytvářet čtenářskou, písmáckou komunitu napříč generacemi. Součástí kurzu je jedno sobotní setkání, které poslouží k osobnímu setkání kurzistů, mentorů i učitelů a které také dodá možná velmi potřebnou “omáčku” ke čtení Bible.

Bible je pro účely tohoto kurzu rozdělena na osm částí - kostiček:

 • Pět knih Mojžíšových
 • Historické knihy 1
 • Historické knihy 2
 • Prorocké knihy 1
 • Prorocké knihy 2
 • Poetické knihy
 • Evangelia a Skutky
 • Epištoly a Zjevení

Přihlášky do kurzu: pomocí on-line formuláře v sekci “Horizonty”, zde je také vidět počet volných míst. Lidé se přihlašují do konkrétní “kostičky” - Pět knih Mojžíšových nebo Evangelia a Skutky. Pak lze pokračovat do dalších “kostiček”. Svou volbu prosím napište v přihlášce vedle svého jména.

Do kurzu se lze hlásit kdykoliv na adrese:

Cena: 990 Kč za jednu “kostičku”.

Přednášky
01. 02. 2018 10:00 – 10:00 Bible v kostce [Horizonty pro veřejnost] (1) Online kurz

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184