Předmět :: Biblická interpretace

Calendar Kalendář

Anotace

Studenti jsou seznámeni se základními přístupy a pravidly při výkladu biblických textů. Učí se číst a studovat jednotlivé biblické texty v jejich historickém, kulturním a literárním kontextu s cílem přemýšlet nad původním významem. Při studiu jednotlivých textů je zvláštní důraz položen na způsob interpretace jednotlivých literárních druhů (žánrů) ve Starém zákoně a v Novém zákoně. Student se má seznámit s relevantní literaturou, která mu umožní prohloubení znalostí v oblasti biblické hermeneutiky.

V tomto školním roce →

Biblická interpretace (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Peter Cimala, Th.D.,DiS.

Anotace:

Studenti jsou seznámeni se základními přístupy a pravidly při výkladu biblických textů. Učí se číst a studovat jednotlivé biblické texty v jejich historickém, kulturním a literárním kontextu s cílem přemýšlet nad původním významem. Při studiu jednotlivých textů je zvláštní důraz položen na způsob interpretace jednotlivých literárních druhů (žánrů) ve Starém zákoně a v Novém zákoně. Student se má seznámit s relevantní literaturou, která mu umožní prohloubení znalostí v oblasti biblické hermeneutiky.

Přednášky
18. 09. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (3) Učebna č. 202
25. 09. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (4) Učebna č. 202
02. 10. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (5) Učebna č. 202
09. 10. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (6) Učebna č. 202
16. 10. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (7) Učebna č. 202
23. 10. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (8) Učebna č. 202
30. 10. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (9) Učebna č. 202
06. 11. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (10) Učebna č. 202
13. 11. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (11) Učebna č. 202
20. 11. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (12) Učebna č. 202
27. 11. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (13) Učebna č. 202
04. 12. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (14) Učebna č. 202
11. 12. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (1) Učebna č. 202
18. 12. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (2) Učebna č. 202

Biblická interpretace (ZO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Anotace:

Kurz Biblické interpretace si klade za cíl seznámit studenty se základními principy a postupy při výkladu Bible. V jednotlivých setkáních se bude věnovat jednotlivým biblickým žánrům a na konkrétních textech si pak student vyzkouší důelžité principy v praxi.

Přednášky
21. 09. 2019 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
05. 10. 2019 10:00 – 11:20 Biblická interpretace [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
19. 10. 2019 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
09. 11. 2019 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
07. 12. 2019 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
04. 01. 2020 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 01. 2020 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Archiv →

Přínos a limity srovnáváni biblických překladů_Cimala_2017

Článek k tématu: práce s biblickými překlady, přínosy a limity.

Hermeneutika - šklála významů

Přehled ke škále významů termínu “hermeneutika”, 1xA4

Stručný přehled o "nových českých" biblických překladech

...

Cimala_List Galatským_nové české překlady_2011

Stručné srovnání nových bibl. překladů z pohledu listu Galatským

Hošek_Proměňující moc příběhu_2010

Doplňková četba - k tématu: bilické narativní texty

Cimala_Literatura_hermeneutika a exegeze

Dodatek k 3. českému vyd. knihy Fee, Stuart, 2012.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184