Předmět :: Biblická interpretace

Calendar Kalendář

Anotace

Studenti se v kurzu seznámí se základními přístupy a pravidly při výkladu biblických textů. Učí se číst a studovat jednotlivé biblické texty v jejich historickém, kulturním a literárním kontextu s cílem přemýšlet nad původním významem. Při studiu jednotlivých textů je zvláštní důraz položen na způsob interpretace jednotlivých literárních druhů (žánrů) ve Starém zákoně a v Novém zákoně. Studenti se mají seznámit s relevantní literaturou, která jim umožní prohloubení znalostí v oblasti biblické hermeneutiky.

V tomto školním roce →

Biblická interpretace (ZO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Peter Cimala, Ph.D.,DiS.

Anotace:

Studenti se v kurzu seznámí se základními přístupy a pravidly při výkladu biblických textů. Učí se číst a studovat jednotlivé biblické texty v jejich historickém, kulturním a literárním kontextu s cílem přemýšlet nad původním významem. Při studiu jednotlivých textů je zvláštní důraz položen na způsob interpretace jednotlivých literárních druhů (žánrů) ve Starém zákoně a v Novém zákoně. Studenti se mají seznámit s relevantní literaturou, která jim umožní prohloubení znalostí v oblasti biblické hermeneutiky.

Přednášky
08. 09. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
22. 09. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
24. 09. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
29. 09. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
06. 10. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
13. 10. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
20. 10. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
03. 11. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (8) Učebna č. 101 - konferenční místnost
10. 11. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (9) Učebna č. 101 - konferenční místnost
24. 11. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (10) Učebna č. 101 - konferenční místnost
01. 12. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (11) Učebna č. 101 - konferenční místnost
08. 12. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (12) Učebna č. 101 - konferenční místnost
15. 12. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (13) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Archiv →

Hermeneutika - škála významů

...

...

Hermeneutika - škála významů

...

Přínos a limity srovnáváni biblických překladů_Cimala_2017

Článek k tématu: práce s biblickými překlady, přínosy a limity.

Stručný přehled o "nových českých" biblických překladech

...

Cimala_List Galatským_nové české překlady_2011

Stručné srovnání nových bibl. překladů z pohledu listu Galatským

Hošek_Proměňující moc příběhu_2010

Doplňková četba - k tématu: bilické narativní texty

Cimala_Literatura_hermeneutika a exegeze

Dodatek k 3. českému vyd. knihy Fee, Stuart, 2012.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184