Předmět :: Biblická interpretace

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz je součástí Horizontů.

Kde: CB Hranice Kdy: 28. března 2021

V kurzu odpovíme na otázky typu: Proč máme tolik překladů Bible? Nestačí nám jen jeden? Jaký překlad je ten nejlepší? Jak lze pomocí studia dostupných biblických překladů částečně nahradit neznalost původních jazyků? Všechny části kurzu budou doplněny o praktické ukázky, vlastní práci s Biblí a společné srovnávání rozličných biblických překladů.

V tomto školním roce →

Biblická interpretace (LO 2019/2020 / Horizonty :: ---) / Překlady Bible

Calendar Kalendář

Druh skupiny: ---
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 7
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Mgr. Peter Cimala, Th.D.,DiS.

Anotace:

Kurz je součástí Horizontů.

Kde: CB Hranice Kdy: 28. března 2021

V kurzu odpovíme na otázky typu: Proč máme tolik překladů Bible? Nestačí nám jen jeden? Jaký překlad je ten nejlepší? Jak lze pomocí studia dostupných biblických překladů částečně nahradit neznalost původních jazyků? Všechny části kurzu budou doplněny o praktické ukázky, vlastní práci s Biblí a společné srovnávání rozličných biblických překladů.

Biblická interpretace (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Peter Cimala, Th.D.,DiS.

Anotace:

Studenti jsou seznámeni se základními přístupy a pravidly při výkladu biblických textů. Učí se číst a studovat jednotlivé biblické texty v jejich historickém, kulturním a literárním kontextu s cílem přemýšlet nad původním významem. Při studiu jednotlivých textů je zvláštní důraz položen na způsob interpretace jednotlivých literárních druhů (žánrů) ve Starém zákoně a v Novém zákoně. Student se má seznámit s relevantní literaturou, která mu umožní prohloubení znalostí v oblasti biblické hermeneutiky.

Přednášky
18. 09. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (3) Učebna č. 202
25. 09. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (4) Učebna č. 202
02. 10. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (5) Učebna č. 202
09. 10. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (6) Učebna č. 202
16. 10. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (7) Učebna č. 202
23. 10. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (8) Učebna č. 202
30. 10. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (9) Učebna č. 202
06. 11. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (10) Učebna č. 202
13. 11. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (11) Učebna č. 202
20. 11. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (12) Učebna č. 202
27. 11. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (13) Učebna č. 202
04. 12. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (14) Učebna č. 202
11. 12. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (1) Učebna č. 202
18. 12. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (2) Učebna č. 202

Biblická interpretace (ZO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Anotace:

Kurz Biblické interpretace si klade za cíl seznámit studenty se základními principy a postupy při výkladu Bible. V jednotlivých setkáních se bude věnovat jednotlivým biblickým žánrům a na konkrétních textech si pak student vyzkouší důelžité principy v praxi.

Přednášky
21. 09. 2019 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
05. 10. 2019 10:00 – 11:20 Biblická interpretace [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
19. 10. 2019 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
09. 11. 2019 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
07. 12. 2019 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
04. 01. 2020 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 01. 2020 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Archiv →

Přínos a limity srovnáváni biblických překladů_Cimala_2017

Článek k tématu: práce s biblickými překlady, přínosy a limity.

Hermeneutika - šklála významů

Přehled ke škále významů termínu “hermeneutika”, 1xA4

Stručný přehled o "nových českých" biblických překladech

...

Cimala_List Galatským_nové české překlady_2011

Stručné srovnání nových bibl. překladů z pohledu listu Galatským

Hošek_Proměňující moc příběhu_2010

Doplňková četba - k tématu: bilické narativní texty

Cimala_Literatura_hermeneutika a exegeze

Dodatek k 3. českému vyd. knihy Fee, Stuart, 2012.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184