Předmět :: Biblická interpretace

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz Horizontů ETS pro sbory CB zlínského seniorátu. Místo konání: CB Hranice Datum: 23. března 2019 Téma: Zralá víra

V tomto školním roce →

Biblická interpretace (LO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Peter Cimala, Th.D.,DiS.

Přednášky
16. 02. 2019 12:30 – 15:50 Biblická interpretace Učebna č. 202
06. 04. 2019 12:30 – 15:50 Biblická interpretace [A] (4) Učebna č. 202
27. 04. 2019 12:30 – 15:50 Biblická interpretace Učebna č. 202
11. 05. 2019 12:30 – 13:45 Biblická interpretace Učebna č. 202

Biblická interpretace (LO 2018/2019 / Horizonty - kurz pro veřejnost :: ---)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: ---
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 6

Učitelé: David Beňa, lic. theol., Mgr. Peter Cimala, Th.D.,DiS.

Anotace:

Kurz Horizontů ETS pro sbory CB zlínského seniorátu. Místo konání: CB Hranice Datum: 23. března 2019 Téma: Zralá víra

Přednášky
23. 03. 2019 09:00 – 17:00 Biblická interpretace [Horizonty - kurz pro veřejnost] (6) Modlitebna Církve bratrské v Hranicích

Biblická interpretace (ZO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Peter Cimala, Th.D.,DiS.

Anotace:

Studenti jsou seznámeni se základními přístupy a pravidly při výkladu biblických textů. Učí se číst a studovat jednotlivé biblické texty v jejich historickém, kulturním a literárním kontextu s cílem přemýšlet nad původním významem. Při studiu jednotlivých textů je zvláštní důraz položen na způsob interpretace jednotlivých literárních druhů (žánrů) ve Starém zákoně a v Novém zákoně. Student se má seznámit s relevantní literaturou, která mu umožní prohloubení znalostí v oblasti biblické hermeneutiky.

Přednášky
27. 09. 2018 08:30 – 12:00 Biblická interpretace [A] (4) Učebna č. 201
11. 10. 2018 08:30 – 12:00 Biblická interpretace [A] (6) Učebna č. 201
25. 10. 2018 08:30 – 12:00 Biblická interpretace [A] (9) Učebna č. 201
08. 11. 2018 08:30 – 12:00 Biblická interpretace [A] (10) Učebna č. 201
22. 11. 2018 08:30 – 12:00 Biblická interpretace [A] (12) Učebna č. 201
06. 12. 2018 08:30 – 12:00 Biblická interpretace [A] (14) Učebna č. 201
20. 12. 2018 08:30 – 12:00 Biblická interpretace [A] (13) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

Hermeneutika - šklála významů

Přehled ke škále významů termínu “hermeneutika”, 1xA4

Stručný přehled o "nových českých" biblických překladech

...

Cimala_List Galatským_nové české překlady_2011

Stručné srovnání nových bibl. překladů z pohledu listu Galatským

Hošek_Proměňující moc příběhu_2010

Doplňková četba - k tématu: bilické narativní texty

Cimala_Literatura_hermeneutika a exegeze

Dodatek k 3. českému vyd. knihy Fee, Stuart, 2012.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184