Předmět :: Exegeze Nového zákona 1

Calendar Kalendář

Anotace

Motto: “Rozumíš opravdu tomu, co čteš? (Sk 8,30)”. Studenti se v kurzu seznámí se základními hermeneutickými principy a exegetickými pomůckami. Průběžně si osvojí hlavní exegetické metody a prakticky je ověří na konkrétním biblickém textu. Seminář ExNZ I. slouží jako metodická příprava na druhý semestr (ExNZ II.), který je zaměřen na samostatný výklad jednotlivých textů NZ. Kurz je zakončen odevzdáním seminární práce - výkladu jednoho oddílu NZ, na kterém má student prokázat zvládnutí exegetických metod.

V tomto školním roce →

Exegeze Nového zákona 1 (LO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Pavel Paluchník, DiS.

Anotace:

Motto: “Rozumíš opravdu tomu, co čteš? (Sk 8,30)”. Studenti se v kurzu seznámí se základními hermeneutickými principy a exegetickými pomůckami. Průběžně si osvojí hlavní exegetické metody a prakticky je ověří na konkrétním biblickém textu. Seminář ExNZ I. slouží jako metodická příprava na druhý semestr (ExNZ II.), který je zaměřen na samostatný výklad jednotlivých textů NZ. Kurz je zakončen odevzdáním seminární práce - výkladu jednoho oddílu NZ, na kterém má student prokázat zvládnutí exegetických metod.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Řečtina 2.

Přednášky
07. 02. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (2) Učebna č. 202
20. 02. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (4) Učebna č. 202
07. 03. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (6) Učebna č. 202
21. 03. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (8) Učebna č. 202
04. 04. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (10) Učebna č. 202
02. 05. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (13) Učebna č. 202
09. 05. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (14) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Cimala: Komparace překladů

...

Roskovec - struktura F 2

...

Cimala: Práce s komentáři

...

Neste-Aland 28. vydání článek

Reflexe nového vydání NA 28. od prof. Tichého.

Řecké fonty

Ukázka několika vhodných řeckých fontů

G. Fee, NT exegesis, 2003

Stručný průvodce exegezí

Teologická analýza v exegezi

Základní informace k tématu

Intertextualita v 1K5

...

Pavel Hošek_Proměňující moc příběhu

...

Intertextualita - základní informace

...

Exegeze a teologie - vzájemné vztahy

Co bylo dřív - exegeze, nebo teologie?

Historicko-kritické metody

...

Úvod k textové kritice_česká předmluva Nestle-Aland, 27. vyd.

...

Srovnání nových překladů na listu Galatským_Cimala_Život víry_2011

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184