Předmět :: Exegeze Nového zákona 1

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět se zabývá základními hermeneutickými principy, metodikou exegeze řeckých novozákonních textů a seminární formou se ověřuje schopnost studenta analyzovat a vykládat texty, které patří k základním literárním žánrům Nového zákona. Exegeze Nového zákona I slouží jako metodická příprava na Exegezi Nového zákona II, která aplikuje naučené poznatky při písemném zpracování exegeze jednotlivých oddílů Nového zákona. Předpokladem je absolvování předmětů Dobové pozadí Nového zákona, Úvod do Nového zákona a Řečtina.

V tomto školním roce →

Exegeze Nového zákona 1 (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Pavel Paluchník, DiS.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Řečtina 2.

Přednášky
04. 02. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (1) Učebna č. 202
18. 02. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (2) Učebna č. 202
04. 03. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (3) Učebna č. 202
18. 03. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (4) Učebna č. 202
15. 04. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (5) Učebna č. 202
29. 04. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (6) Učebna č. 202
13. 05. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (7) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Cimala: Komparace překladů

...

Roskovec - struktura F 2

...

Cimala: Práce s komentáři

...

Neste-Aland 28. vydání článek

Reflexe nového vydání NA 28. od prof. Tichého.

Řecké fonty

Ukázka několika vhodných řeckých fontů

G. Fee, NT exegesis, 2003

Stručný průvodce exegezí

Teologická analýza v exegezi

Základní informace k tématu

Intertextualita v 1K5

...

Pavel Hošek_Proměňující moc příběhu

...

Intertextualita - základní informace

...

Exegeze a teologie - vzájemné vztahy

Co bylo dřív - exegeze, nebo teologie?

Historicko-kritické metody

...

Úvod k textové kritice_česká předmluva Nestle-Aland, 27. vyd.

...

Srovnání nových překladů na listu Galatským_Cimala_Život víry_2011

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184