Předmět :: Exegeze Nového zákona 2

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět se zabývá základními hermeneutickými principy, metodikou exegeze řeckých novozákonních textů a seminární formou se ověřuje schopnost studenta analyzovat a vykládat texty, které patří k základním literárním žánrům Nového zákona. Exegeze Nového zákona II aplikuje naučené poznatky při písemném zpracování exegeze jednotlivých oddílů Nového zákona. Předpokladem je absolvování předmětů Exegeze NZ I, Dobové pozadí Nového zákona, Úvod do Nového zákona I a II a Řečtina.

V tomto školním roce →

Exegeze Nového zákona 2 (ZO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Pavel Paluchník, DiS.

Anotace:

Předmět se zabývá základními hermeneutickými principy, metodikou exegeze řeckých novozákonních textů a seminární formou se ověřuje schopnost studenta analyzovat a vykládat texty, které patří k základním literárním žánrům Nového zákona. Exegeze Nového zákona II aplikuje naučené poznatky při písemném zpracování exegeze jednotlivých oddílů Nového zákona. Předpokladem je absolvování předmětů Exegeze NZ I, Dobové pozadí Nového zákona, Úvod do Nového zákona I a II a Řečtina.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Řečtina 2.

Přednášky
10. 09. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (1) Učebna č. 202
24. 09. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (2) Učebna č. 202
08. 10. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (3) Učebna č. 202
22. 10. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (4) Učebna č. 202
05. 11. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (5) Učebna č. 202
19. 11. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (6) Učebna č. 202
03. 12. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (7) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Paluchník - adresát Žd - duchovní únava (článek 2016)

...

Filipi - Židům a pastýřská péče

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184