Předmět :: Exegeze Starého zákona 1

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět zahrnuje teoretické základy exegeze i teoretické zakotvení a nácvik jednotlivých exegetických kroků. To vše za účelem kvalifikovaného odborného výkladu konkrétních hebrejských textů ze Starého zákona. Nutným předpokladem je absolvování kurzů Úvod do Starého zákona I – III a Dobové pozadí Starého zákona. Dalším nutným předpokladem je absolvování předmětu Biblická hebrejština, protože v Exegezi Starého zákona se pracuje výhradně s hebrejským textem Starého zákona. Nutným předpokladem je i schopnost pracovat s odbornými texty v angličtině, resp. němčině. Exegeze Starého zákona tedy představuje odborné vyvrcholení práce v oboru Starého zákona. Jedná se o seminář, ve kterém studenti pod metodickým vedením vyučujícího připravují prezentace a diskutují o nich.

V tomto školním roce →

Exegeze Starého zákona 1 (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Viktor Ber, Ph.D.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Hebrejština: úvod 2.

Přednášky
29. 01. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (1) Učebna č. 201
05. 02. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (2) Učebna č. 201
12. 02. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (3) Učebna č. 201
19. 02. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (4) Učebna č. 201
26. 02. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (5) Učebna č. 201
04. 03. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (6) Učebna č. 201
11. 03. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (7) Učebna č. 201
18. 03. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (8) Učebna č. 201
25. 03. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (9) Učebna č. 201
01. 04. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (10) Učebna č. 201
15. 04. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (11) Učebna č. 201
22. 04. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (12) Učebna č. 201
29. 04. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (13) Učebna č. 201
06. 05. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (14) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

Základní literatura k biblické hebrejštině

verze 2016/02

Exegeze Gn 15 - příklad

ukázka exegeze studentky ETS s poznámkami a komentáři vyučujícího

Sedm

Sedm perspektiv biblické interpretace (ExSZ)

Parametry exegetické seminární práce

pokyny pro vypracování exegetické práce

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184