Předmět :: Hebrejština: úvod 2

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz Biblická hebrejštiny na ETS je v první řadě zaměřen na zvládnutí základů jazyka: základy četby, základy tvarosloví (pravidelné a nepravidelné sloveso, zájmenné přípony), zvládnutí základní slovní zásoby. Postupně se důraz přesouvá do oblasti hebrejské větné skladby a četby hebrejské bible. Cílem výuky je, vzhledem k primárnímu užívání jazyka v exegezi starozákonních textů, pasivní znalost jazyka (schopnost číst texty, ne mluvit). Aktivní používání jazyka v hodině je podřízeno tomuto hlavnímu cíli. V další fázi kurzu student prohlubuje získané znalosti četbou hebrejských biblických textů, pomocí hebrejštiny proniká do žánrové pestrosti Starého zákona a připravuje se na kurz Exegeze Starého zákona.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Základní literatura k biblické hebrejštině

Tématicky uspořádaná bibliografie se stručnými anotacemi

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184