Předmět :: Interpretace starozákonních textů

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz Interpretace textů Starého zákona se zaměřuje na četbu a výklad vybraných starozákonních oddílů. Sleduje spojnice mezi textem a celkem Písma, mezi exegezí a teologií.

Podtitul „Kontexty interpretace“ chce vystihnout zaměření kurzu: interpretujeme v kontextu. Myslíme předně na kontext literární, na „texturu“ jednotlivého textu, dále na souvislost pasáží, na strukturu knihy, na působení celku kánonu, na rozhovor SZ a NZ, na naše současná předporozumění. Význam se utváří v souhře a napětí, ve vzájemném vlivu a konfliktu jednotlivých prvků a různých kontextů, stejně jako v interakci se čtenářem.

V tomto školním roce →

Interpretace starozákonních textů (LO 2020/2021 / A :: dálková) / Kontexty interpretace

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: David Beňa, lic. theol.

Anotace:

Kurz Interpretace textů Starého zákona se zaměřuje na četbu a výklad vybraných starozákonních oddílů. Sleduje spojnice mezi textem a celkem Písma, mezi exegezí a teologií.

Podtitul „Kontexty interpretace“ chce vystihnout zaměření kurzu: interpretujeme v kontextu. Myslíme předně na kontext literární, na „texturu“ jednotlivého textu, dále na souvislost pasáží, na strukturu knihy, na působení celku kánonu, na rozhovor SZ a NZ, na naše současná předporozumění. Význam se utváří v souhře a napětí, ve vzájemném vlivu a konfliktu jednotlivých prvků a různých kontextů, stejně jako v interakci se čtenářem.

Přednášky
16. 04. 2021 14:30 – 19:30 Interpretace starozákonních textů [A] (1) Učebna č. 201
17. 04. 2021 08:30 – 18:00 Interpretace starozákonních textů [A] (2) Učebna č. 201

Interpretace starozákonních textů (ZO 2020/2021 / A :: denní) / Kontexty interpretace

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: David Beňa, lic. theol.

Anotace:

Kurz Interpretace starozákonních textů (ISzT) se zaměřuje na četbu a výklad vybraných starozákonních oddílů, na vlastní exegezi i dějiny výkladu. Sleduje spojnice mezi textem a celkem Písma, mezi exegezí a teologií.

Přednášky
17. 09. 2020 12:45 – 16:00 Interpretace starozákonních textů [A] (1) Učebna č. 202
01. 10. 2020 12:45 – 16:00 Interpretace starozákonních textů [A] (2) Učebna č. 202
15. 10. 2020 12:45 – 16:00 Interpretace starozákonních textů [A] (3) Učebna č. 202
12. 11. 2020 12:45 – 16:00 Interpretace starozákonních textů [A] (4) Učebna č. 202
26. 11. 2020 12:45 – 16:00 Interpretace starozákonních textů [A] (5) Učebna č. 202
10. 12. 2020 12:45 – 16:00 Interpretace starozákonních textů [A] (6) Učebna č. 202
17. 12. 2020 12:45 – 16:00 Interpretace starozákonních textů [A] (7) Učebna č. 202

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184