Předmět :: Interpretace starozákonních textů

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz Interpretace Starého zákona se zaměřuje na četbu a výklad vybraných starozákonních oddílů. Sleduje spojnice mezi textem a celkem Písma, mezi exegezí a teologií. IST navazuje na USZ 1-2 a profituje ze základní znalosti biblické hebrejštiny a dějepravy.

Podtitul „Kontexty interpretace“ chce vystihnout zaměření kurzu: interpretujeme v kontextu. Myslíme předně na kontext literární, na „texturu“ jednotlivého textu, dále na souvislost pasáží, na strukturu knihy, na působení celku kánonu, na rozhovor SZ a NZ, na naše současná předporozumění. Význam se utváří v souhře a napětí, ve vzájemném vlivu a konfliktu jednotlivých prvků a různých kontextů, stejně jako v interakci se čtenářem.

V tomto školním roce →

Interpretace starozákonních textů (LO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: Mgr. Viktor Ber, Ph.D., David Beňa, lic. theol.

Anotace:

Kurz Interpretace Starého zákona se zaměřuje na četbu a výklad vybraných starozákonních oddílů. Sleduje spojnice mezi textem a celkem Písma, mezi exegezí a teologií. IST navazuje na USZ 1-2 a profituje ze základní znalosti biblické hebrejštiny a dějepravy.

Podtitul „Kontexty interpretace“ chce vystihnout zaměření kurzu: interpretujeme v kontextu. Myslíme předně na kontext literární, na „texturu“ jednotlivého textu, dále na souvislost pasáží, na strukturu knihy, na působení celku kánonu, na rozhovor SZ a NZ, na naše současná předporozumění. Význam se utváří v souhře a napětí, ve vzájemném vlivu a konfliktu jednotlivých prvků a různých kontextů, stejně jako v interakci se čtenářem.

Přednášky
08. 02. 2019 14:30 – 20:00 Interpretace starozákonních textů [A] (2) Učebna č. 201
09. 02. 2019 08:00 – 17:00 Interpretace starozákonních textů [A] (1) Učebna č. 201

Interpretace starozákonních textů (ZO 2018/2019 / A :: denní) / Kontexty interpretace

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: David Beňa, lic. theol.

Anotace:

Kurz Interpretace starozákonních textů se zaměřuje na četbu a výklad vybraných starozákonních oddílů, na exegezi a dějiny výkladu. Sleduje spojnice mezi textem a celkem Písma, mezi exegezí a teologií. ISZ navazuje na USZ 1-2 a profituje ze základní znalosti hebrejštiny a biblické dějepravy.

Podtitul „Kontexty“ chce vystihnout zaměření a strukturu kurzu: Chceme postihnout jednotlivé kontexty, v nichž biblické slovo čteme a interpretujeme. Myslíme předně na „texturu“ jednotlivého textu, na bezprostřední kontext pasáží, na strukturu knihy, na působení celku kánonu, na rozhovor SZ a NZ. Význam vyvstává v souhře a napětí, ve vzájemném vlivu a konfliktu jednotlivých prvků a různých kontextů, stejně jako v interakci se čtenářem.

Přednášky
09. 10. 2018 12:45 – 17:45 Interpretace starozákonních textů [A] (6) Učebna č. 202
10. 10. 2018 08:30 – 12:00 Interpretace starozákonních textů [A] (7) Učebna č. 202
30. 10. 2018 12:45 – 17:45 Interpretace starozákonních textů [A] (9) Učebna č. 202
31. 10. 2018 08:00 – 12:00 Interpretace starozákonních textů [A] (10) Učebna č. 202
20. 11. 2018 12:45 – 17:45 Interpretace starozákonních textů [A] (12) Učebna č. 202

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184