Předmět :: Řečtina

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět navazuje na Úvod do řečtiny. V tomto předmětu se probírají zejména slovesné tvary (nepravidelná slovesa), základní syntax, čtou se jednodušší souvislejší pasáže z Nového zákona.

Cíle:

Cílem je upevňování a rozšiřování znalostí a dovedností nabytých v prvním semestru a příprava na pohotovou práci s řeckým Novým zákonem.

Rámcový rozpis učiva:

morfologie: nepravidelná slovesa, slovesné řady, atematická slovesa syntax: základní konstrukce, pádová syntax, slovesné časy a způsoby četba vybraných textů, např. Jan 3,1-23; Marek 1,1-15; Matouš 8

Výstupy:

přípravy novozákonních řeckých textů pro společnou četbu kolokvium: četba, překlad (bez pomoci slovníku) a gramatický rozbor souvislých předem zadaných oddílů z NZ, při němž se projeví aktivní znalost předepsané gramatiky a slovní zásoby

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na průběžných přípravách řeckých textů pro společnou četbu a na hodnocení kolokvia prověřujícího schopnost práce s jazykem a řeckým textem Nového zákona

V tomto školním roce →

Řečtina (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.

Přednášky
04. 02. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
11. 02. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 02. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
25. 02. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
04. 03. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
11. 03. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 03. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
25. 03. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (8) Učebna č. 101 - konferenční místnost
08. 04. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (9) Učebna č. 101 - konferenční místnost
15. 04. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (10) Učebna č. 101 - konferenční místnost
22. 04. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (11) Učebna č. 101 - konferenční místnost
29. 04. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (12) Učebna č. 101 - konferenční místnost
06. 05. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (13) Učebna č. 101 - konferenční místnost
13. 05. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (14) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184