Předmět :: Řečtina

Calendar Kalendář

Anotace

Upevňování a rozšiřování znalostí a dovedností nabytých v prvním semestru. Důraz je kladen na slovesné tvary (nepravidelná slovesa), základní syntax a na četbu jednodušších souvislých pasáží z Nového zákona. Příprava na pohotovou práci s řeckým Novým zákonem.

  • Morfologie: nepravidelná slovesa, slovesné řady, atematická slovesa
  • Syntax: základní konstrukce (genitiv absolutní, podmínková souvětí), pádová syntax, slovesné časy a způsoby
  • Četba: Jan 3,1-23; Marek 1,1-15; Matouš 8

V tomto školním roce →

Řečtina (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.

Anotace:

Upevňování a rozšiřování znalostí a dovedností nabytých v prvním semestru. Důraz je kladen na slovesné tvary (nepravidelná slovesa), základní syntax a na četbu jednodušších souvislých pasáží z Nového zákona. Příprava na pohotovou práci s řeckým Novým zákonem.

  • Morfologie: nepravidelná slovesa, slovesné řady, atematická slovesa
  • Syntax: základní konstrukce (genitiv absolutní, podmínková souvětí), pádová syntax, slovesné časy a způsoby
  • Četba: Jan 3,1-23; Marek 1,1-15; Matouš 8

Přednášky
01. 02. 2020 10:20 – 11:50 Řečtina [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
22. 02. 2020 10:20 – 11:50 Řečtina [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
07. 03. 2020 10:20 – 11:50 Řečtina [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
21. 03. 2020 10:20 – 11:50 Řečtina [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
04. 04. 2020 10:20 – 11:50 Řečtina [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
18. 04. 2020 10:20 – 11:50 Řečtina [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
16. 05. 2020 10:20 – 11:50 Řečtina [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová

Řečtina (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.

Anotace:

Upevňování a rozšiřování znalostí a dovedností nabytých v prvním semestru. Důraz je kladen na slovesné tvary (nepravidelná slovesa), základní syntax a na četbu jednodušších souvislých pasáží z Nového zákona. Příprava na pohotovou práci s řeckým Novým zákonem.

  • Morfologie: nepravidelná slovesa, slovesné řady, atematická slovesa
  • Syntax: základní konstrukce (genitiv absolutní, podmínková souvětí), pádová syntax, slovesné časy a způsoby
  • Četba: Jan 3,1-23; Marek 1,1-15; Matouš 8

Přednášky
30. 01. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
06. 02. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
13. 02. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
20. 02. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
27. 02. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
05. 03. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
12. 03. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová
19. 03. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (8) Učebna č. 203 - počítačová
26. 03. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (9) Učebna č. 203 - počítačová
02. 04. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (10) Učebna č. 203 - počítačová
16. 04. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (12) Učebna č. 203 - počítačová
23. 04. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (13) Učebna č. 203 - počítačová
30. 04. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (14) Učebna č. 203 - počítačová
07. 05. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (11) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184