Předmět :: Řečtina 1

Calendar Kalendář

Anotace

Lektor usiluje výukou řecké gramatiky a osvojováním přiměřené slovní zásoby o to, aby studenti získali pasivní znalost biblického jazyka a byli schopni kriticky pracovat s novozákonním textem. Gramatické kategorie vysvětluje učitel tak, aby pochopili primárně jejich funkci a naučili se je v textu aplikovat. Jsou tak vedeni k vyjadřování vlastními slovy. Metodika studia je vedena učebnicí Novozákonní řečtina pro každého. Na rozdíl od jiných učebnic se v ní nejdříve setkáme s mluvnickým jevem a teprve následně si jej utřídíme, pojmenujeme a vytvoříme si poučku (induktivní metoda). Rovněž netradiční je sled učiva, který respektuje četnost výskytu gramatické látky v novozákonním textu. Díky tomu je možné velmi brzy začít číst vybrané oddíly z Nového zákona. Učebnice obsahuje promyšlený kontingent cvičebních textů, které kontinuálně opakují již probranou látku a postupně ji rozšiřují o další jevy. V mezioborových vazbách nám studium biblického jazyka a následně originálního textu samého dává nahlédnout do biblického myšlení - převážně příběhového, vztahového a svědeckého. Poskytuje nám tím korektiv k obecné tendenci systematizovat a dogmatizovat, vytvářet neživotné kategorie a ztuhlé doktríny. Studium novozákonní řečtiny je odrazovým můstkem k biblické hermeneutice, je úzce provázáno s poznáváním dobového pozadí a  historického obrazu starověkého světa. Jedinečnost biblického poselství se nám pak dále odhaluje při srovnávacím studiu helénismu a jeho filosofického odkazu, který je ostatně stále základem našeho evropského kulturního prostředí.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184