Předmět :: Seminář k praxi 4 PSP

Calendar Kalendář

Anotace

Seminář k praxi umožňuje kontakt vedoucí praxe se studenty a jeho charakter je informativní, organizační a supervizní. Na začátku prvního období vedoucí praxe informuje studenty o způsobu organizace praxe a o požadavcích pro udělení zápočtů. Náplň dalších hodin semináře tvoří příprava na jednotlivé praxe, hodnocení jejich průběhu, reflexe zážitků a analýza problémů, se kterými se studenti na praxi setkali. V rámci semináře probíhají i prezentace jednotlivých pracovišť a organizací. Supervizní část semináře je organizovaná tak, že se ji účastní najednou nejvíce dvanáct studentů.

V tomto školním roce →

Seminář k praxi 4 PSP (ZO 2017/2018 / + LO 2017-18 :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 4

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová, Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS.

Přednášky
04. 11. 2017 11:50 – 12:30 Seminář k praxi 4 PSP [+ LO 2017-18] (1)
20. 01. 2018 08:30 – 11:50 Seminář k praxi 4 PSP [+ LO 2017-18] (2) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

Seznam spolupracujících zařízení

...

Reflexe exkurzí

...

Kompetence

...

Portfolium

...

Hodnocení studenta

...

Zpráva z praxe

...

Předběžný plán

...

Smlouva

...

Koncepce praxe

...

Přehled dokumentů k praxi

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184