Předmět :: Seminář k praxi TPČ 2

Calendar Kalendář

Anotace

Během výjezdních seminářů se studenti mohou blíže seznámit na příklad s prostředím věznice a neziskových organizací. Dále mají studenti možnost připravit se na vlastní praxi duševně i duchovně, sdílet a zpracovávat zážitky z praxe, analyzovat přínosy, problémy a nedostatky, se kterými se na praxi setkali a integrovat vlastní křesťanské postoje a etické normy do praxe. Studenti prezentují své praxe, analyzují nakolik jsou schopni plnit kompetence, které jsou nezbytné pro výkon praxe, poznávají svá obdarování ale i své limity.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184