Předmět :: Supervizní seminář k praxi PSP 1

Calendar Kalendář

Anotace

V rámci tohoto předmětu student získává teoretické vědomosti o supervizi a praktické zkušenosti se supervizí jako součástí profese pastorační a sociální práce. Supervize odborné praxe studentů probíhá ve skupině maximálně 12 studentů pod vedením kvalifikovaného supervizora.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Formulář k supervizi

...

Smlouva

...

Seznam spolupracujících zařízení

...

Reflexe exkurzí

...

Kompetence

...

Portfolium

...

Hodnocení studenta

...

Zpráva z praxe

...

Předběžný plán

...

Koncepce praxe

...

Přehled dokumentů k praxi

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184