Předmět :: Témata teologie Nového zákona

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět představuje sondu do dílčího tématu či témat teologie Nového zákona. Tato sonda může mít povahu teologické interpretace konkrétního novozákonního spisu či skupiny spisů. Novozákonní témata jsou vykládána vědomě v navázání na teologii Starého zákona a v kontextu judaismu tehdejší doby. Takto pojatá biblická teologie je základem pro systematickou teologii, která rozpracovává biblická témata v kontextu myšlení dnešní doby.

V tomto kurzu je hlavním teologickým tématem “Teologie Ducha svatého v Novém zákoně a v církvi”

V tomto školním roce →

Témata teologie Nového zákona (LO 2018/2019 / A :: ---) / רוח: Dech Ducha svatého v církvi

Calendar Kalendář

Druh skupiny: ---
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Anotace:

Předmět představuje sondu do dílčího tématu či témat teologie Nového zákona. Tato sonda může mít povahu teologické interpretace konkrétního novozákonního spisu či skupiny spisů. Novozákonní témata jsou vykládána vědomě v navázání na teologii Starého zákona a v kontextu judaismu tehdejší doby. Takto pojatá biblická teologie je základem pro systematickou teologii, která rozpracovává biblická témata v kontextu myšlení dnešní doby.

V tomto kurzu je hlavním teologickým tématem “Teologie Ducha svatého v Novém zákoně a v církvi”

Přednášky
01. 04. 2019 08:30 – 17:45 Témata teologie Nového zákona [A] (1) Modlitebna Církve bratrské v Praze 1, ul. Soukenická 15

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184