Předmět :: Témata teologie Nového zákona

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět představuje sondu do dílčího tématu či témat teologie Nového zákona. Tato sonda může mít povahu teologické interpretace konkrétního novozákonního spisu či skupiny spisů. Alternativně se probírá vybraná monografie k tématu teologie Nového zákona. Základní novozákonní témata jsou vykládána vědomě v navázání na teologii Starého zákona a v kontextu judaismu tehdejší doby. Takto pojatá biblická teologie je základem pro systematickou teologii, která rozpracovává biblická témata v  kontextu myšlení dnešní doby.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184