Předmět :: Témata teologie Starého zákona

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět představuje sondu do dílčího tématu či témat teologie Starého zákona. Tato sonda může mít povahu teologické interpretace konkrétní starozákonní knihy či skupiny spisů. Alternativně se probírá vybraná monografie k tématu teologie Starého zákona, popřípadě je studováno zvolené téma křesťanské teologie speciálně v kontextu Starého zákona. Jedná se o seminář, ve kterém studenti pod metodickým vedením vyučujícího připravují individuálně prezentace vybraných témat a společně skupinové projekty.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184