Předmět :: Témata teologie Starého zákona

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz se zaměřuje na jednu z klíčových otázek křesťanské teologie, a sice na svědectví Bible Izraele, Starého zákona o Kristu Ježíši. Jaké jsou důvody a cíle, jaké metody novozákonního užívání starozákonních Písem? Jak tomuto novozákonnímu svědectví o Kristu rozuměla antická a jak středověká církev? Jak k porozumění přispívá reformační anebo současná teologie? A jak máme kázat o Kristu Ježíši, a to právě ze Starého zákona?

Rozhovor s vyučujícími nad Písmem a teologickými texty umožní seznámit se s odbornou diskusí, jakož i prohloubit vlastní stanovisko.

V tomto školním roce →

Témata teologie Starého zákona (ZO 2018/2019 / A :: denní) / Kristus ve Starém zákoně

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Viktor Ber, Ph.D., David Beňa, lic. theol., Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS., Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Anotace:

Kurz se zaměřuje na jednu z klíčových otázek křesťanské teologie, a sice na svědectví Bible Izraele, Starého zákona o Kristu Ježíši. Jaké jsou důvody a cíle, jaké metody novozákonního užívání starozákonních Písem? Jak tomuto novozákonnímu svědectví o Kristu rozuměla antická a jak středověká církev? Jak k porozumění přispívá reformační anebo současná teologie? A jak máme kázat o Kristu Ježíši, a to právě ze Starého zákona?

Rozhovor s vyučujícími nad Písmem a teologickými texty umožní seznámit se s odbornou diskusí, jakož i prohloubit vlastní stanovisko.

Přednášky
04. 09. 2018 16:00 – 18:00 Témata teologie Starého zákona [A] (1) Modlitebna Církve bratrské v České Třebové
05. 09. 2018 09:00 – 13:00 Témata teologie Starého zákona [A] (2) Modlitebna Církve bratrské v České Třebové
06. 09. 2018 13:00 – 18:00 Témata teologie Starého zákona [A] (3) Modlitebna Církve bratrské v České Třebové
07. 09. 2018 09:00 – 12:00 Témata teologie Starého zákona [A] (4) Modlitebna Církve bratrské v České Třebové

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184