Předmět :: Teologie Nového zákona

Calendar Kalendář

Anotace

Tento předmět vykládá poselství Nového zákona v jeho vlastním historickém zasazení, jeho vlastními termíny, kategoriemi a myšlenkovými formami. Studenti se seznámí také s dějinami novozákonní teologie a uplatňovanými metodami bádání v tomto oboru. Předpokladem pro zvládnutí tohoto předmětu je absolvování přednášek Úvodu do Nového zákona a znalost základních pravidel biblické interpretace (hermeneutiky). Základní novozákonní témata jsou vykládána vědomě v navázání na teologii Starého zákona a v kontextu judaismu tehdejší doby. Takto pojatá biblická teologie je základem pro systematickou teologii, která rozpracovává biblická témata v  kontextu myšlení dnešní doby.

V tomto školním roce →

Teologie Nového zákona (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: Mgr. Peter Cimala, Ph.D.,DiS.

Přednášky
09. 02. 2021 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (1) Učebna č. 201
23. 02. 2021 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (2) Učebna č. 201
09. 03. 2021 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (3) Učebna č. 201
23. 03. 2021 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (4) Učebna č. 201
06. 04. 2021 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (5) Učebna č. 201
20. 04. 2021 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (6) Učebna č. 201
04. 05. 2021 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (7) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

Obrácení a povolání apoštola Pavla

Přehledový článek k otázce obrácení a povolání apoštola Pavla. Text v úvodu do Pavlovy teologie.

Grams, R.

Článek k soteriologii, kontextualizace, pluralita metafor - zejména v listech ap. Pavla

Mesiášské poslání_J. Bukovsky

...

Slovesa království Božího_F. Stagg_TNZ

Budujeme, nebo nebudujeme Boží království?

Otázky k písemným odpovědím k TNZ I - Pavel - 27.1.2011

...

Otázky k písemným odpovědím k TNZ I - synoptici - 27.1.2011

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184