Předmět :: Teologie Nového zákona

Calendar Kalendář

Anotace

Cíle kurzu: studenti se seznámí (a) s pestrostí základních teologických důrazů v rámci nz. kánonu: synoptici, Janovo evangelium a apoštol Pavel; (b) osvojí si tematické zpracování konkrétní teologické otázky ve světle Nového zákona; (c) v průběhu kurzu si účastníci rozšíří svoji čtenářskou kompetenci o teologické čtení/interpretaci nz. textů; (d) předložená základní orientace v disciplíně „teologie Nového zákona“ umožní studentům spolu s doporučenou literaturou další prohloubení získaných vědomostí. Kurz navazuje zejména na znalosti z úvodu do Nového zákona, zároveň je překračuje a prohlubuje tím, že promýšlí mnohohlas a „infrastrukturu“ Nového zákona v jeho kanonické podobě.

V tomto školním roce →

Teologie Nového zákona (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: Mgr. Peter Cimala, Th.D.,DiS.

Anotace:

Cíle kurzu: studenti se seznámí (a) s pestrostí základních teologických důrazů v rámci nz. kánonu: synoptici, Janovo evangelium a apoštol Pavel; (b) osvojí si tematické zpracování konkrétní teologické otázky ve světle Nového zákona; (c) v průběhu kurzu si účastníci rozšíří svoji čtenářskou kompetenci o teologické čtení/interpretaci nz. textů; (d) předložená základní orientace v disciplíně „teologie Nového zákona“ umožní studentům spolu s doporučenou literaturou další prohloubení získaných vědomostí. Kurz navazuje zejména na znalosti z úvodu do Nového zákona, zároveň je překračuje a prohlubuje tím, že promýšlí mnohohlas a „infrastrukturu“ Nového zákona v jeho kanonické podobě.

Přednášky
01. 02. 2020 08:30 – 10:00 Teologie Nového zákona [A] (1) Učebna č. 201
22. 02. 2020 08:30 – 10:00 Teologie Nového zákona [A] (2) Učebna č. 201
21. 03. 2020 08:30 – 10:00 Teologie Nového zákona [A] (4) Učebna č. 201
04. 04. 2020 08:30 – 10:00 Teologie Nového zákona [A] (5) Učebna č. 201
18. 04. 2020 08:30 – 10:00 Teologie Nového zákona [A] (6) Učebna č. 201
16. 05. 2020 08:30 – 10:00 Teologie Nového zákona [A] (7) Učebna č. 201
06. 06. 2020 12:30 – 14:00 Teologie Nového zákona [A] (8) Učebna č. 201

Teologie Nového zákona (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: Mgr. Peter Cimala, Th.D.,DiS.

Anotace:

Cíle kurzu: studenti se seznámí (a) s pestrostí základních teologických důrazů v rámci nz. kánonu: synoptici, Janovo evangelium a apoštol Pavel; (b) osvojí si tematické zpracování konkrétní teologické otázky ve světle Nového zákona; (c) v průběhu kurzu si účastníci rozšíří svoji čtenářskou kompetenci o teologické čtení/interpretaci nz. textů; (d) předložená základní orientace v disciplíně „teologie Nového zákona“ umožní studentům spolu s doporučenou literaturou další prohloubení získaných vědomostí. Kurz navazuje zejména na znalosti z úvodu do Nového zákona, zároveň je překračuje a prohlubuje tím, že promýšlí mnohohlas a „infrastrukturu“ Nového zákona v jeho kanonické podobě.

Přednášky
28. 01. 2020 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (1) Učebna č. 202
11. 02. 2020 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (3) Učebna č. 202
25. 02. 2020 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (5) Učebna č. 202
24. 03. 2020 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (2) Učebna č. 202
21. 04. 2020 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (4) Učebna č. 202
05. 05. 2020 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (6) Učebna č. 202
12. 05. 2020 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (8) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Obrácení a povolání apoštola Pavla

Přehledový článek k otázce obrácení a povolání apoštola Pavla. Text v úvodu do Pavlovy teologie.

Grams, R.

Článek k soteriologii, kontextualizace, pluralita metafor - zejména v listech ap. Pavla

Mesiášské poslání_J. Bukovsky

...

Slovesa království Božího_F. Stagg_TNZ

Budujeme, nebo nebudujeme Boží království?

Otázky k písemným odpovědím k TNZ I - Pavel - 27.1.2011

...

Otázky k písemným odpovědím k TNZ I - synoptici - 27.1.2011

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184