Předmět :: Teologie Nového zákona

Calendar Kalendář

Anotace

Studenti se seznámí (a) s pestrostí základních teologických důrazů v rámci nz. kánonu: synoptici, Janovo evangelium a apoštol Pavel; (b) studenti si osvojí tematické zpracování konkrétní teologické otázky ve světle Nového zákona; (c) v průběhu kurzu si studenti rozšíří svoji čtenářskou kompetenci o teologické čtení/interpretaci nz. textů; (d) předložená základní orientace v disciplíně „teologie Nového zákona“ umožní studentům spolu s doporučenou literaturou další prohloubení získaných vědomostí. Kurz navazuje zejména na znalosti z úvodu do Nového zákona, zároveň je překračuje a prohlubuje tím, že promýšlí mnohohlas a „infrastrukturu“ Nového zákona v jeho kanonické podobě.

V tomto školním roce →

Teologie Nového zákona (LO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: Mgr. Peter Cimala, Th.D.,DiS.

Anotace:

Studenti se seznámí (a) s pestrostí základních teologických důrazů v rámci nz. kánonu: synoptici, Janovo evangelium a apoštol Pavel; (b) studenti si osvojí tematické zpracování konkrétní teologické otázky ve světle Nového zákona; (c) v průběhu kurzu si studenti rozšíří svoji čtenářskou kompetenci o teologické čtení/interpretaci nz. textů; (d) předložená základní orientace v disciplíně „teologie Nového zákona“ umožní studentům spolu s doporučenou literaturou další prohloubení získaných vědomostí. Kurz navazuje zejména na znalosti z úvodu do Nového zákona, zároveň je překračuje a prohlubuje tím, že promýšlí mnohohlas a „infrastrukturu“ Nového zákona v jeho kanonické podobě.

Přednášky
21. 02. 2019 12:45 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (5) Učebna č. 201
14. 03. 2019 12:45 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (7) Učebna č. 201
11. 04. 2019 12:45 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (3) Učebna č. 201
02. 05. 2019 12:45 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (4) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

Grams, R.

Článek k soteriologii, kontextualizace, pluralita metafor - zejména v listech ap. Pavla

Mesiášské poslání_J. Bukovsky

...

Slovesa království Božího_F. Stagg_TNZ

Budujeme, nebo nebudujeme Boží království?

Otázky k písemným odpovědím k TNZ I - Pavel - 27.1.2011

...

Otázky k písemným odpovědím k TNZ I - synoptici - 27.1.2011

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184