Předmět :: Teologie Starého zákona

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz obsahuje základní uvedení do dějin a metodiky oboru Teologie Starého zákona, s důrazem na její zařazení do biblické teologie a vyjasnění jejího vztahu k Systematické teologii. Nutným předpokladem je absolvování kurzů Úvod do Starého zákona I – III a Dobové pozadí Starého zákona. Nutným předpokladem je i schopnost pracovat s odbornými texty v angličtině, resp. němčině. Jedná se o seminář, ve kterém studenti pod metodickým vedením vyučujícího připravují prezentace vybraných témat ze Starého zákona a diskutují o nich.

V tomto školním roce →

Teologie Starého zákona (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Viktor Ber, Ph.D.

Přednášky
04. 02. 2021 08:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (1) Pastorační poradna
18. 02. 2021 08:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (2) Pastorační poradna
04. 03. 2021 08:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (3) Pastorační poradna
18. 03. 2021 08:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (4) Pastorační poradna
15. 04. 2021 08:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (5) Pastorační poradna
29. 04. 2021 08:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (6) Pastorační poradna
13. 05. 2021 08:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (7) Pastorační poradna

Teologie Starého zákona (LO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: Mgr. Viktor Ber, Ph.D.

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184