Předmět :: Teologie Starého zákona 2

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz se zabývá tématy a celkovou teologií vybrané jednotlivé knihy Starého zákona. Má charakter hloubkové sondy. Jsou vybrána témata charakteristická pro danou knihu a zároveň relevantní pro studenty obou zaměření, teologického a pastoračního. Nutným předpokladem je absolvování kurzů Úvod do Starého zákona I – III. Nutným předpokladem je i schopnost pracovat s odbornými texty v angličtině, resp. němčině. Jedná se o seminář, ve kterém studenti pod metodickým vedením vyučujícího připravují individuálně prezentace vybraných témat a společně skupinové projekty.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184