Předmět :: Úvod do hebrejštiny

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět představuje uvedení do úplných základů biblické hebrejštiny. Probírají se základy četby, základy tvarosloví a základní slovní zásoba.

Cíle:

Absolvent kursů biblické hebrejštiny má být schopen pochopit strukturu jazyka a číst jednoduché hebrejské texty s pomocí slovníku.

Rámcový rozpis učiva:

základy četby (souhlásky, samohlásky, zvláštní masoretské značky) určitý člen, podstatná a přídavná jména, adnominální vazba, zájmenné přípony. přehled slovesného systému, pravidelné sloveso v sedmi základních kmenech, základy větné skladby

Výstupy:

domácí úkoly (zadávané ze standardní učebnice), na kterých student procvičuje konkrétní gramatické jevy, znalost slovní zásoby apod. písemné testy prověřující znalost probírané látky

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení průběžných písemných testů, podmínkou splnění kurzu je průběžné plnění domácích úkolů.

V tomto školním roce →

Úvod do hebrejštiny (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Lydie Kucová, MTh, PhD

Přednášky
28. 01. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
04. 02. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
11. 02. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 02. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
25. 02. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
03. 03. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
10. 03. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
17. 03. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (8) Učebna č. 101 - konferenční místnost
24. 03. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (9) Učebna č. 101 - konferenční místnost
31. 03. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (10) Učebna č. 101 - konferenční místnost
14. 04. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (12) Učebna č. 101 - konferenční místnost
21. 04. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (13) Učebna č. 101 - konferenční místnost
28. 04. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (14) Učebna č. 101 - konferenční místnost
05. 05. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (11) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184