Předmět :: Úvod do Nového zákona 1

Calendar Kalendář

Anotace

Cílem předmětu bude představit jednotlivé novozákonní knihy v jejich různorodosti a historickém zasazení. Úvod do Nového zákona se ptá po autorech jednotlivých knih, zkoumá okolnosti jejich vzniku, zabývá se jejich literárními specifiky a dobovým kontextem. Předmět zásadním způsobem připravuje pro výklad Nového zákona a porozumění jeho teologii. Obsahem zimního období budou evangelia, Skutky a Pavlovy listy Tesalonickým, Korintským a Galatským.

V tomto školním roce →

Úvod do Nového zákona 1 (ZO 2021/2022 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Anotace:

Cílem předmětu bude představit jednotlivé novozákonní knihy v jejich různorodosti a historickém zasazení. Úvod do Nového zákona se ptá po autorech jednotlivých knih, zkoumá okolnosti jejich vzniku, zabývá se jejich literárními specifiky a dobovým kontextem. Předmět zásadním způsobem připravuje pro výklad Nového zákona a porozumění jeho teologii. Obsahem zimního období budou evangelia, Skutky a Pavlovy listy Tesalonickým, Korintským a Galatským.

Přednášky
15. 09. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
22. 09. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
29. 09. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
06. 10. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
13. 10. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
20. 10. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
27. 10. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
03. 11. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (8) Učebna č. 101 - konferenční místnost
10. 11. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (9) Učebna č. 101 - konferenční místnost
24. 11. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (10) Učebna č. 101 - konferenční místnost
01. 12. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (11) Učebna č. 101 - konferenční místnost
08. 12. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (12) Učebna č. 101 - konferenční místnost
15. 12. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (13) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Úvod do Nového zákona 1 (ZO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Cvičení
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Pavel Paluchník, DiS.

Anotace:

Předmět seznamuje studenta s otázkami kdo, kam, jak, kdy a proč byl sepsán daný spis Nového zákona (student tyto informace získává hlavně z četby). Zadruhé, předmět seznamuje studenta s teologií a pastoračně-sociálními tématy jednotlivých novozákonních spisů (student tyto informace získává hlavně z jednotlivých přednášek). UNZ navazuje na předmět DPNZ a pokládá základ pro předmět TNZ, kde se probírají jednotlivá témata již v kontextu celého NZ.

Přednášky
18. 09. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (1) PTH
02. 10. 2021 08:30 – 09:50 Úvod do Nového zákona 1 [A] (2) PTH
16. 10. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (3) PTH
06. 11. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (4) PTH
20. 11. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (5) PTH
11. 12. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (6) PTH
08. 01. 2022 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (7) PTH

V minulých letech →

Archiv →

Taschner - UNZ skripta

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184