Předmět :: Úvod do Nového zákona 1

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz Úvod do Nového zákona I se vyučuje v podobě přednášky s klasifikací. Předmět nejprve seznamuje studenta s otázkami kdo, kam, jak, kdy a proč byl sepsán daný spis Nového zákona (student tyto informace získává hlavně z četby). Zadruhé, předmět seznamuje studenta s teologií a pastoračně-sociálními tématy jednotlivých novozákonních spisů (student tyto informace získává hlavně z jednotlivých přednášek).

Předmět tak přímo navazuje na předmět DPNZ a pokládá základ pro předmět TNZ, kde se probírají jednotlivá témata již v kontextu celého NZ. Studentům pastoračně-sociálního oboru kurz poskytuje nutný přehled o okolnostech vzniku jednotlivých spisů NZ a solidní biblický základ pro další studium pastorační a sociální práce.

V tomto školním roce →

Úvod do Nového zákona 1 (ZO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Pavel Paluchník, DiS.

Anotace:

Kurz Úvod do Nového zákona I se vyučuje v podobě přednášky s klasifikací. Předmět nejprve seznamuje studenta s otázkami kdo, kam, jak, kdy a proč byl sepsán daný spis Nového zákona (student tyto informace získává hlavně z četby). Zadruhé, předmět seznamuje studenta s teologií a pastoračně-sociálními tématy jednotlivých novozákonních spisů (student tyto informace získává hlavně z jednotlivých přednášek).

Předmět tak přímo navazuje na předmět DPNZ a pokládá základ pro předmět TNZ, kde se probírají jednotlivá témata již v kontextu celého NZ. Studentům pastoračně-sociálního oboru kurz poskytuje nutný přehled o okolnostech vzniku jednotlivých spisů NZ a solidní biblický základ pro další studium pastorační a sociální práce.

Přednášky
07. 09. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
21. 09. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
05. 10. 2019 08:30 – 09:50 Úvod do Nového zákona 1 [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
19. 10. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
09. 11. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
07. 12. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
04. 01. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Úvod do Nového zákona 1 (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Anotace:

Předmět Úvod do Nového zákona si klade za cíl představit jednotlivé novozákonní knihy v jejich různorodosti a historickém zasazení. Ptá se po autorech jednotlivých knih, zkoumá okolnosti jejich vzniku, zabývá se jejich literárními specifiky a dobovým kontextem. Předmět zásadním způsobem připravuje pro výklad Nového zákona a porozumění jeho teologii. Obsahem zimního období budou evangelia, Skutky a Pavlovy listy Tesalonickým, Korintským a Galatským.

Přednášky
17. 09. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (3) Učebna č. 201
24. 09. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (4) Učebna č. 201
01. 10. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (5) Učebna č. 201
08. 10. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (6) Učebna č. 201
15. 10. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (7) Učebna č. 201
22. 10. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (8) Učebna č. 201
29. 10. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (9) Učebna č. 201
05. 11. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (10) Učebna č. 201
12. 11. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (11) Učebna č. 201
19. 11. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (12) Učebna č. 201
26. 11. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (13) Učebna č. 201
03. 12. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (14) Učebna č. 201
10. 12. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (1) Učebna č. 201
17. 12. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (2) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

Taschner - UNZ skripta

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184