Předmět :: Úvod do Nového zákona 2

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět Úvod do Nového zákona si klade za cíl představit jednotlivé novozákonní knihy v jejich různorodosti a historickém zasazení. Ptá se po autorech jednotlivých knih, zkoumá okolnosti jejich vzniku, zabývá se jejich literárními specifiky a dobovým kontextem. Předmět zásadním způsobem připravuje pro výklad Nového zákona a porozumění jeho teologii. Obsahem letního období budou zbývající epištoly (Ř, Fm, Fp, Ko, Ef, 1-2Tm, Tt, He, Jk, 1-2Pt, 1-3J, Jd), kniha Zjevení a úvod do kánonu Nového zákona.

V tomto školním roce →

Úvod do Nového zákona 2 (LO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Anotace:

Předmět Úvod do Nového zákona si klade za cíl představit jednotlivé novozákonní knihy v jejich různorodosti a historickém zasazení. Ptá se po autorech jednotlivých knih, zkoumá okolnosti jejich vzniku, zabývá se jejich literárními specifiky a dobovým kontextem. Předmět zásadním způsobem připravuje pro výklad Nového zákona a porozumění jeho teologii. Obsahem letního období budou zbývající epištoly (Ř, Fm, Fp, Ko, Ef, 1-2Tm, Tt, He, Jk, 1-2Pt, 1-3J, Jd), kniha Zjevení a úvod do kánonu Nového zákona.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Úvod do Nového zákona 1.

Přednášky
29. 01. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (1) Učebna č. 201
05. 02. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (2) Učebna č. 201
12. 02. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (3) Učebna č. 201
19. 02. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (4) Učebna č. 201
26. 02. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (5) Učebna č. 201
05. 03. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (6) Učebna č. 201
12. 03. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (7) Učebna č. 201
19. 03. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (8) Učebna č. 201
26. 03. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (9) Učebna č. 201
02. 04. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (10) Učebna č. 201
09. 04. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (11) Učebna č. 201
23. 04. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (12) Učebna č. 201
30. 04. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (13) Učebna č. 201
07. 05. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (14) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184