Předmět :: Úvod do Nového zákona 2

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět Úvod do Nového zákona si klade za cíl představit jednotlivé novozákonní knihy v jejich různorodosti a historickém zasazení. Ptá se po autorech jednotlivých knih, zkoumá okolnosti jejich vzniku, zabývá se jejich literárními specifiky a dobovým kontextem. Předmět zásadním způsobem připravuje pro výklad Nového zákona a porozumění jeho teologii. Obsahem letního období budou zbývající epištoly (Ř, Fm, Fp, Ko, Ef, 1-2Tm, Tt, He, Jk, 1-2Pt, 1-3J, Jd), kniha Zjevení a úvod do kánonu Nového zákona.

V tomto školním roce →

Úvod do Nového zákona 2 (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Anotace:

Předmět Úvod do Nového zákona si klade za cíl představit jednotlivé novozákonní knihy v jejich různorodosti a historickém zasazení. Ptá se po autorech jednotlivých knih, zkoumá okolnosti jejich vzniku, zabývá se jejich literárními specifiky a dobovým kontextem. Předmět zásadním způsobem připravuje pro výklad Nového zákona a porozumění jeho teologii. Obsahem letního období budou zbývající epištoly (Ř, Fm, Fp, Ko, Ef, 1-2Tm, Tt, He, Jk, 1-2Pt, 1-3J, Jd), kniha Zjevení a úvod do kánonu Nového zákona.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Úvod do Nového zákona 1.

Přednášky
28. 01. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (1) Učebna č. 201
04. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (2) Učebna č. 201
11. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (3) Učebna č. 201
18. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (4) Učebna č. 201
25. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (5) Učebna č. 201
10. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (7) Učebna č. 201
17. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (8) Učebna č. 201
24. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (9) Učebna č. 201
31. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (10) Učebna č. 201
14. 04. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (12) Učebna č. 201
21. 04. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (13) Učebna č. 201
28. 04. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (14) Učebna č. 201
05. 05. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (11) Učebna č. 201

Úvod do Nového zákona 2 (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Pavel Paluchník, DiS.

Anotace:

Předmět nejprve seznamuje studenta s otázkami kdo, kam, jak, kdy a proč byl sepsán daný spis Nového zákona (student tyto informace získává hlavně z četby). Zadruhé, předmět seznamuje studenta s teologií a pastoračně-sociálními tématy jednotlivých novozákonních spisů (student tyto informace získává hlavně z jednotlivých přednášek). Předmět tak přímo navazuje na předmět DPNZ a pokládá základ pro předmět TNZ, kde se probírají jednotlivá témata již v kontextu celého NZ. Studentům pastoračně-sociálního oboru kurz poskytuje nutný přehled o okolnostech vzniku jednotlivých spisů NZ a solidní biblický základ pro další studium pastorační a sociální práce. Na konci kurzu by každý student měl být schopen jasně rozlišovat mezi jednotlivými spisy NZ a znát jejich specifické teologické, pastorační a sociální poselství. Učí ho také kritickému myšlení a užití vědeckých poznatků v biblistice, která má vést k hlubší zakotvenosti křesťanských základů víry.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Úvod do Nového zákona 1.

Přednášky
01. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
22. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
07. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
21. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
04. 04. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 04. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
16. 05. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184