Předmět :: Úvod do Nového zákona 2

Calendar Kalendář

Anotace

Tento předmět se zabývá 27 novozákonními spisy jako antickými dokumenty. Pojednává o autorech, čase, místě a důvodech sepsání jednotlivých knih. Zkoumá literární a teologický svéráz jednotlivých spisů a seznamuje s jejich obsahem. Tento předmět také napomáhá k praktické znalosti obsahu spisů Nového zákona. Tento předmět spolu s předmětem Dobové pozadí Nového zákona je důležitým základem pro Exegezi Nového zákona a Teologii Nového zákona, zároveň vede k vnímání témat praktické teologie v jejich původním historickém kontextu.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184