Bc. Kateřina Caklová, DiS., SEP www.ukotveni.cz

06. 06. 2022

Jak jste se dostala ke studiu na ETS?

Vždy jsem chtěla studovat psychologii a poté, co jsem uvěřila, se mi dostal do ruky leták ETS o pastoraci. Tehdy mne zaujalo propojení víry a poradenství. Po studiu na ETS jsem si dlouhou dobu myslela, že jsem měla seminář studovat z důvodu mého osobního duchovního růstu a netušila jsem, že se jednou pastorace stane součástí mé profese.

Jak se to stalo?

Po mateřské dovolené jsem si dodělala pastoraci na ETF UK a zároveň jsem si udělala výcvik Somatic Experiencing zaměřený na práci s traumatem a posttraumatickými potížemi. V rámci poradenství jsem zjistila, že se velmi často dotýkáme existenčních a duchovních témat a také mi začali přibývat věřící klienti. Před dvěma lety jsem se propojila s Poradenským centrem CB na Třináctce, které je zaměřeno na psychologické a pastorační poradenství.

Jaké je tedy vaše současné zaměstnání a kdo jsou vaši klienti?

Nyní vedu individuální poradenství s lidmi, kteří prožívají akutní, chronický nebo posttraumatický stres, pracuji jak s věřícími tak nevěřícími klienty. Dále pracuji jako supervizor, kdy v současné době převažují supervize kazatelů CB a Adventistické církve.

Co vás na práci nejvíc těší?

Nejvíce mne těší být svědkem Božího zázraku. Není nic hezčího než vidět proměnu lidských životů, kdy daný člověk dokáže zpracovat to, co bylo pro něj tak těžké, že se na své cestě zastavil a nemohl se posunout na své životní pouti dál. Ať se jedná o věřícího nebo nevěřícího člověka, vždy to vnímám jako veliký Boží zázrak, kterého já mohu být součástí. Vnitřně se vnímám ne jako poradce, ale spíš jako průvodce, který naciťuje, kde je druhý člověk a co přesně potřebuje, zda je dobré ho popostrčit, vzít za ruku, povzbudit nebo mu něco pojmenovat…

Promítla se nějak vaše profese do výchovy vlastních dětí?

Mám tři děti (12, 15 a 17 let) a moje profese se samozřejmě do výchovy promítá. Somatic experiencing (SE) není terapie, ale je to přístup zaměřený na tělo. To znamená, že pokud se stane nebo děje něco těžkého, dochází v těle k aktivaci (vyplavení adrenalinu. abychom mohli ze situace utéct nebo s ní bojovat). Pokud je takto nervový systém aktivovaný, dochází k vypnutí analytické části mozku. Jinými slovy, ať si rozum říká cokoliv, vnitřně se nedá soustředit, ztišit, přemýšlet. SE učí, jak sebe a druhé zklidnit, dělat bezpečí, snížit hladinu stresových hormonů a díky tomu v  získat rozumový náhled na to, co se děje… Tento přístup mám již tak zvnitřnělý, že takto přistupuji ke všem, včetně mé rodiny a myslím, že z toho benefitují:-)

Prolíná se nějak vaše práce s vaší službou ve sboru?

Jsem ze sboru CB na Praze 13 a jak jsem psala, poslední dva tu roky pracuji pro Poradenské centrum. Někdy mám přednášky na témata ohledně stresu, traumatu a syndromu vyhoření.

Na co se momentálně nejvíc těšíte?

V červnu mám mít státnice, tak se velmi těším, až ukončím studium, protože to bude alespoň jeden ukončený projekt ;-)

Ptala se Michaela Zoubková

Bc. Kateřina Caklová, DiS., SEP