Příběhy absolventů

Z jedné strany lze sice atraktivně představit zajímavý studijní program školy, o smyslu existence školy ale nakonec rozhoduje uplatnění absolventů.

V Církvi bratrské, která ETS zřizuje, je dnes např. více než polovina kazatelů v aktivní službě našimi absolventy. Další jsou zapojeni do pastorace, slouží ve staršovstvech sborů a v mnoha dalších službách.

Naše absolventy, kterých je za 30 let existence školy několik stovek, však naleznete na řadě dalších důležitých míst – v řadě dalších církví, i ve společnosti. S životními příběhy některých z nich se můžete seznámit.

Jakub Janoch

Studium během pandemie z pohledu studenta. Žádné omezení nepřetrhne náš vztah - jak jsem udělal zkušenost s Bohem na nečekaném místě.

Łukasz Firla

Studoval ETS v letech 1999-2002. Hrál v několika punkových kapelách s cílem přinést do tohoto alternativního prostředí evangelium. Žije s manželkou v Bogotě v Kolumbii, deset let je misionářem v Kurdistánu, kam pravidelně jezdí.

Ervin Mittelmann, DiS.

ETS absolvoval v r. 2010. Sloužil na dvou sborech, pak založil sbor CB Mozaika v Košicích, kde žije s manželkou a dvěma dcerami. Lektor, tlumočník do znakové řeči, Ervin je po léta roky nadšený osobou a dílem Ježíše Krista.

Petr Coufal, M.Div.

ETS absolvoval s vyznamenáním v r. 1997, ve studiích pokračoval na TCMI. Vedl mládež, osm let byl vedoucím Odboru mládeže BJB Od r. 2006 vede sboj BJB v Olomouci. S manželkou Janou mají tři děti.